Commissie Ruimte en Wonen


9 mei 2012

B1. toegankelijkheid bordes Informatiecentrum Grote Markt
Wij waren tegen de bouw van het informatiecentrum dat nu dankzij WMO gelden toch is verrezen. Des te wrangernatuurlijk dat het niet overal toegankelijk is voor minder validen. Inspreekster mevrouw de Jonge slaat twee spijkers op de kop; hoe gastvrij staat het dat een gebouw op zo’n prominente plek niet geheel toegankelijk is voor alle burgers en hoe lang is tijdelijk in dit verband? Ervaring leert dat dit soort bouwprojecten toch vaak uit de hand loopt. Ook wij vinden dat die lift er moet komen.

B2.

De Partij voor de Dieren wijst dit plan af. Ten eerste zijn daar de ecologische waarden van het park, lees, de planten en dieren die er leven en waar de briefschrijvers, de gebruikers van het park, ook naar verwijzen: de nachtelijke bewoners die door hoogbouw met verlichting elders hun heil moeten zoeken. Het kappen van bomen is voor ons ook geen optie. We moeten in NL toe naar een nieuwe visie op bomen, namelijk als dingen die voorrang hebben op te plannen bebouwing, waar om heen moet worden gebouwd omdat ze een asset zijn voor grondeigenaren, bewoners, projectontwikkelaars, gezien de bijzondere en belangrijke rol die ze vervullen op het gebied van luchtzuivering, waterafvoer, klimaatbeheersing en natuurlijk, tehuis voor talloze vaak honderden kleine en grote organismes.

Maar bij ons leeft tevens de zorg voor aantasting van het publieke karakter van het park als er plotseling ook veel mensen gaan wonen: het park vervult een belangrijke functie in de omgeving. Mensen kunnen er wandelen, kinderen kunnen er spelen en als er straks een appartementencomplex staat, zullen gebruikers toch veel meer het gevoel hebben dat ze bij iemand in de tuin lopen. Groene plekken in de stad zijn belangrijk, voor mens en dier en die moeten we koesteren.

De huurder van het pand ziet niet veel toekomst in horeca op deze plek en de eigenaren willen nu graag een appartementencomplex neerzetten: wij denken dat er nog wel andere mogelijkheden zijn die een renderend bedrijf opleveren zonder overlast voor huidige bewoners en gebruikers. Wat ons betreft verandert de functie horeca dan ook niet in wonen en blijft het complex min of meer de uitstraling hebben die het nu heeft, maar hoeft de boel niet helemaal op slot.

Het is treurig om te lezen hoe in veel gevallen de Flora en Fauna wet omzeild kan worden: wij lezen in de notitie “Randvoorwaarden ontwikkelingen Coendersborg” dat als er nadelige invloeden zijn voor beschermde planten- en/of diersoorten, een ontheffing moet worden aangevraagd. Is dat de wijze waarop we willen omgaan met ons groen in de stad?

B3

De PvdD vindt het een bijzonder leuk initiatief en is met name zeer enthousiast over het feit dat het door de maatschappij geïnitieerd en gedragen wordt, op die 2,5 mln na dan. Er zijn al producenten die zich hebben aangemeld en er lijkt sprake te zijn van een interessant en duidelijk programma. Wij hebben dan ook al es gesuggereerd het infoversum op de plek van het forum neer te zetten, maar wij begrijpen dat dat niet mogelijk is en gezien de aard van OpenLab Ebbinge ook niet wenselijk. Wij vinden het erg jammer dat een dergelijk initiatief zich moet inperken om niet te concurreren met het Forum.

Het zou erg jammer zijn en ook ironisch als nu dit op stapel gaat, we het instituut voor ruimteonderzoek SRON in de stad zouden kwijtraken, misschien kan dit infoversum daarin een rol spelen.

Wij zijn akkoord met de lening op één voorwaarde. Graag zouden wij zien dat het infoversum van zijn moderne audiovisuele presentatietechnieken gebruik maakt om de aandacht te vestigen op de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van de natuur, wellicht in samenwerking met bijvoorbeeld de Groningse Natuur en Milieufederatie. Tegen gereduceerd tarief zouden bepaalde films vertoond kunnen worden. Graag hierover een toezegging van het college.

Tot slot, het feit dat parkeerinkomsten betrokken worden bij het rondkrijgen van de begroting lijkt het streven naar zoveel mogelijk Openbaar Vervoer niet echt te ondersteunen en dat vinden we jammer.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer