Sterrebos is schaam­groen, aanpak Ring Zuid dood­lo­pende weg


16 maart 2014

De Partij voor de Dieren heeft het college gevraagd om de huidige plannen voor de ringweg in de koelkast te zetten en alle alternatieven nog eens te bekijken. De partij is ervan overtuigd dat het plan Aanpak Ring Zuid alleen het doorgaande verkeer van Oost naar West ten goede komt – en de Nederlandse bouwsector.

Fractievoorzitter Kelder: “Net als veel andere mensen, hebben wij ons eerst zand in de ogen laten strooien door het gedeeltelijke herstel van het Sterrebos door middel van deksels op het stuk ringweg voor het doorgaande verkeer”. Analoog aan het planten van struiken en boompjes rondom een megastal omwille van de “landschappelijke inpassing”, meent de partij dat hier sprake is van “schaamgroen”.

Middels schriftelijke vragen confronteert Kelder het college met het feit dat een project dat zoveel geld kost, zoveel overlast bij de uitvoering zal veroorzaken en nu al tot zoveel maatschappelijke onrust leidt, toch niet versneld door besluitvormingsprocessen heen gemoffeld zou moeten worden. Dit was in 2009 mogelijk door de Crisis- en Herstelwet, waardoor inspraak- en bezwaarprocedures bekort worden.

Verder wil de partij onder andere nog weten of het inderdaad aan de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid is in plaats van aan de raad om te besluiten over de variant Kamminga. Ook wordt gevraagd naar de “gerechtelijke dreiging” die Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg nodig zou hebben gehad om cijfers omtrent knelpunten in het wegennet bij de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid los te krijgen.

Bekijk hier de schriftelijke vragen