Clemens Gielingh


Frac­tie­on­der­steuning

Clemens Gielingh (1980) is al van jongs af aan al maatschappelijk geëngageerd. Ook politieke interesse heeft Clemens altijd gehad, maar zijn kritiek op het huidige partijenstelsel en de daaraan gekoppelde manier van politiek bedrijven hebben hem er altijd van weerhouden om politiek actief te worden. Hij zat echter niet stil. Tijdens zijn studie American Studies aan de RuG werd hij actief voor de Vereniging Basisinkomen, en organiseerde hij film- en dialoogavonden en lezingen over het basisinkomen. Daarnaast organiseerde hij in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie de G1000 Groningen. In de Partij voor de Dieren vond Clemens wel die politieke aansluiting die hij zo miste. Vasthouden aan eigen idealen en fungeren als een kanarie in de kolenmijn passen helemaal bij zijn visie. Daarom is hij actief als steunfractielid van de gemeenteraad, bestuurslid van het afdelingsbestuur en coördineerde hij de verkiezingscampagne voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

De beroemde quote “je kan de grootsheid van een samenleving en haar vooruitgang beoordelen aan de manier waarop dieren worden behandeld” vindt Clemens als geen ander passen! Naast deze werkzaamheden is Clemens een van de drijvende krachten achter Wadapartja en organisator van (openlucht) bioscoopevenementen Zienemaan en Sterren en Kino Klandestino.