Gerjan Kelder


Raadslid

Gerjan Kelder (1967) is al van kinds af aan actief bezig met het bewust maken van andere mensen dat de manier waarop de meeste mensen met dieren, duurzaamheid en het millieu omgaan op deze manier niet langer kan. Dat doet hij wereldwijd (kleinschalig en lokaal in Azië, Oost-Europa en Centraal-Amerika), maar vooral in Groningen. Gerjan is overtuigd van het feit dat de Partij voor de Dieren aanvoerder is van een nieuwe fase in het menselijk besef waarin de rechten voor dieren vanzelfsprekend zullen zijn.

Naast gemeenteraadslid is Gerjan werkzaam aan NHL-Stenden Hogeschool als muziek docent. In de gemeenteraad maakt Gerjan zich onder andere sterk voor een groenere en duurzamere stad, bewustwording op het gebied van een plantaardige samenleving, het tegengaan van de uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen ten koste van natuur en voor het creëren van groene ruimte in de stad waar mensen binnen hun woonomgeving weer contact kunnen maken met de natuur. Kortom, Gerjan wil van Groningen een groene, duurzame en diervriendelijke gemeente maken!