Manon van der Meulen


Frac­tie­volger

1. Wie is ….?

Mijn naam is Manon van der Meulen. Ik omschrijf mezelf als een enthousiast en gedreven persoon. Tijdens mijn HBO studie Social Work heb ik ontdekt dat ik heel erg graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van de samenleving; qua politiek betekent dat dat ik me voor de volle 100% in wil zetten een leefbare aarde voor onze kinderen en kleinkinderen. In mijn vrije tijd zeil, fiets of dans ik graag!

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?

Het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren wil ik graag uitdragen zodat nóg meer mensen kennis nemen van waar wij voor staan. Daarnaast valt er nog heel veel te verbeteren voor dier, natuur en mens in de gemeente Groningen; ik voel me heel gemotiveerd om me daar voor in te spannen.

3. Wat betekent de Partij voor de Dieren voor jou?

De partij waar iedereen welkom is en de énige partij die in haar programma de fundamentele keuze maakt om niet de mens centraal te stellen, maar de planeet aarde.

4. Als je wordt verkozen, waar wil je je dan de komende periode voor inzetten?

  Groningen groener, diervriendelijker, inclusiever en inwonersvriendelijker te maken. Dat betekent meer aandacht en actie op lichtvervuiling, luchtvervuiling geluidsoverlast reduceren en een inclusieve inwonersvriendelijke gemeente.

  5. Wat zou je Groningse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?

  Je bent van harte welkom, we vertellen je graag waar we ons voor in zetten de komende 4 jaar! Neem even de tijd om je in ons verkiezingsprogramma en onze speerpunten te verdiepen. Je zult verrast worden dat onze ideeën veel verder reiken dan je op basis van de partijnaam misschien denkt.

  6. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Groningen en waarom?

   1. Behoud de rust van het Stadspark voor dieren en mensen. Stop de festivalisering van ons groen; ik woon aan de rand van het Stadspark en vind het belangrijk dat we ons Pronkjewail koesteren! De rust en stilte en het groen voor onze vogels, vleermuizen en andere dieren mogen we niet verloren laten gaan voor en door commerciële belangen. De komende jaren zal hittestress steeds vaker voorkomen; het groen in de parken bevordert onze gezondheid, er is al genoeg vertier in de stad voor mensen die daarvan houden, er zijn ook inwoners die van rust en groen houden. Bovendien is er niet alleen een klimaatcrisis maar ook een biodiversiteitscrisis. Natuurbehoud in een grote stad als Groningen moet een belangrijk punt zijn, hoog op de politieke agenda staan. Parken zijn geen verdienmodel.

   2. Bewonersinspraak doet ertoe. Van formele afvinklijstjes naar daadwerkelijke invloed. Meepraten, meedenken en meebeslissen over wat er gebeurt in je buurt zorgt ervoor dat inwoners zich meer betrokken voelen omdat ze gezien en gehoord worden.