Sigrid Kroezen


Frac­tie­me­de­werker

Sigrid kroezen (1977) is fractiemedeweker en sinds 2015 actief als bestuurslid voor de Partij voor de Dieren afdeling Groningen en sinds maart van dit jaar ook werkzaam als fractiemedewerker in de provincie Groningen. Ze heeft Maatschappelijk Werk en dienstverlening gestudeerd aan de Hanzehogeschool en werkt ook een parttime als ambulant coach.

Sigrid was al langer politiek geinteresseerd maar besloot ook daadwerkelijk actief te worden toen ze zich ging verdiepen in het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren. De huidige toestand van de planeet baren haar grote zorgen en alleen een radicaal andere manier van denken en handelen van de mens kunnen er voor zorgen dat de planeet leefbaar blijft voor mens én dier.

In gemeente Groningen wil ze zich hard maken voor een samenleving waar zorg voor elkaar en de natuur centraal staan en niet geld de drijvende kracht is. Het is daarbij van groot belang aandacht te besteden aan armoedebestrijding, het bevorderen van groene innovatie en duurzame en betaalbare woningen. In de nieuw te vormen gemeente is het cruciaal om een gezond landbouw beleid waar dieren, de natuur en toekomstige generaties niet het slachtoffer van zijn hoog op de agenda te zetten.

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws