Verkie­zings­pro­gramma eenvoudige taal


21 NOVEMBER VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

Plan B
voor gemeente Groningen


De Partij voor de Dieren komt op voor mens én dier. Ook bij het maken van keuzes in Groningen. We zijn zelfs de enige politieke partij in Groningen die dat doet. Want wij vinden kwaliteit van leven het belangrijkst.

Verandering
Er worden steeds meer dieren opgesloten in megastallen. Er zijn steeds minder verschillende soorten planten en dieren. En bomen en groen verdwijnen. Bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Open ruimtes worden parkeerplekken, of verkocht aan bedrijven die er gaan bouwen. De kwaliteit van ons leven gaat daardoor achteruit. Dat willen wij veranderen!

Leefbare gemeente
We moeten andere keuzes maken voor een leefbare gemeente. Zoals kiezen voor groene straten. En zorgen voor schone lucht en schoon water. We moeten iets doen tegen de veranderingen van het klimaat. Want daar merken we ook de gevolgen van in Groningen. We vinden ook dat we het gebruik van dieren moeten verminderen voor voedsel, kleding of iemand anders plezier.

Duurzame keuzes
Groningen wordt hét voorbeeld van een plek waar we duurzame keuzes maken. Als jij dat wilt. Pas dan gaat onze kwaliteit van leven omhoog. En krijgt ons leven meer waarde met meer aandacht voor elkaar. Pas dan leven we ontspannen en met meer zekerheid.


Ben jij het eens met onze idealen over een gemeente waar mensen én dieren goed samenleven? Maak dan op 21 november samen met ons een duurzame keuze. Verbeter de wereld, begin in Groningen.

Onze belangrijkste punten voor Groningen zijn:

* De groene long tussen Haren en Groningen blijft open. De vraag naar woningen wordt eerst opgelost door leegstaande gebouwen in de stad om te bouwen tot woningen.

* De gemeente offert geen groen op voor nieuwbouw en voor wegen. Kappen met bomen kappen! Het behoud van natuur is het belangrijkst.

* Uiterlijk in 2030 is Groningen klimaat- en energieneutraal. Energieverspilling door terrasverwarmers en open winkeldeuren in de winter moeten we stoppen.

* Groningen aardbevingsvrij! De gemeente zorgt dat woningen, gebouwen en wegen aardbevingsbestendig zijn. De gemeente maakt zich sterk voor een einde aan de gaswinning.

* Jacht wordt verboden op terrein van de gemeente.

* Belangrijke plekken in wijken en dorpen, zoals sportplekken, blijven behouden. Ook de bibliotheek moet voor iedereen op fietsafstand zijn.

* Groningen zorgt voor meer duurzame en diervriendelijke voedselproductie. Dit doen we in de buurt, door meer biologische bossen met voedsel, en meer landbouw in de stad.

* De gemeente doet haar aandelen in Groningen Airport Eelde zo snel mogelijk weg. Groningen wil minder vliegverkeer.

* Het Oosterhamriktracé wordt niet gebouwd. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer zijn belangrijker dan het autoverkeer.

* De gemeente investeert in zonnepanelen. Groningen maakt meer gebruik van restwarmte. Biogas en biomassa zijn niet duurzaam en zijn niet de oplossing voor de energietransitie.

* Particulier vuurwerk wordt verboden. De gemeente organiseert tijdens oud & nieuw een grote vuurwerkshow op een centrale plek.