Woning­s­plitsing


23 april 2014

We hebben het al eerder gezegd: Of het nu een student is of niet, het maakt niet uit wie er woont in een zelfstandige wooneenheid. Een zelfstandige wooneenheid kan ook door een alleenstaande o.i.d. worden betrokken en die vraag is er ook. Ook ouderejaars studenten blijken graag in kleine zelfstandige wooneenheden te willen wonen. De stad prijst zich wellicht uit de markt als er niet genoeg zelfstandige wooneenheden beschikbaar zijn. Verder zijn wij benieuwd naar wat voor overlast er nu eigenlijk wordt ervaren? Bij het meldpunt overlast wordt procentueel gezien weinig geklaagd over studenten overlast, maar veel meer over andere bewoners en dat terwijl 40% van de bewoners student is. Er is wel een speciale categorie "studenten" op dit meldpunt. Is er ook een categorie invaliden of ouderen? Ik vind dit ronduit discriminatie.

Heeft de splitsing wel echt overlast tot gevolg? Zijn daar bijv. cijfers over?

In grote lijnen kunnen wij ons dan ook wel aansluiten bij Student en Stad. Verder denken wij dat je per zgn 'overlast' situatie moet kijken en maatwerk moet toepassen per situatie. Als er bewoners zijn met fundamentele klachten of problemen dan moet er per geval gekeken worden naar oplossingen ipv generieke oplossingen toepassen zoals dit plan. Verder blijven wij bij ons standpunt dat we meer moeten kijken naar hergebruik van bestaande gebouwen om het aanbod voor studenten te vergroten. Dit moet toch mogelijk zijn!

Tenslotte wil ik de JOVD en Student&Stad bedanken voor hun bijdrage "liefdesverklaring". De volgende keer kunt u onze jongerenorganisatie P!NK hier ook bij betrekken.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer