Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding pluim­vee­be­drijf Woltersum

De Partij voor de Dieren wil dat het college negatief beschikt over de vergunningsaanvraag voor 20000 extra kippen, die is ingediend door een bestaand pluimveebedrijf in Woltersum met reeds 38000 kippen. Het bedrijf bevindt zich in een gebied waar uitbreiding van intensieve veehouderij niet is toegestaan. Daarnaast bevindt het bedrijf zich binnen een km² van omwonenden, waardoor hun risico op long...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws