Beheer, verkeer & hand­having


Een toegan­kelijk, mooi, groen en fiets­vrien­delijk Groningen!

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren, SP en D66 willen duide­lijkheid over zuide­lijke ringweg

De Partij voor de Dieren, de SP en D66 dringen aan op duidelijkheid rondom de aanleg van de nieuwe ring Zuid. Het gaat om de bouwwijze, de voordelen voor de regio, stil asfalt in Hoogkerk en de afhandeling van de schade als gevolg van het intrillen van de damwanden. De fracties hebben hierover gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld. Kirsten de Wrede, fractievoorzitte...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws