Beheer, verkeer & hand­having


Een toegan­kelijk, mooi, groen en fiets­vrien­delijk Groningen!

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

De concept-begroting 2023 is gepre­sen­teerd!

Sociaal, groen en duurzaam.

2 november 2022De begroting van 2023 van het college GroenLinks, Partij van de Arbeid, Socialistische Partij, Partij voor de Dieren en Christen Unie heeft een conceptbegroting gepresenteerd voor 2023. Hier vindt u onze reactie in de woordvoeringen hierop: Woordvoering begroting 2023 9 november 2022De moties en begroting van 2023 zijn 9 november besproken. De begroting is aangenomen door de raad...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws