Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger

Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren Stad wil dat Veilig­heids­regio Groningen jacht­verbod afkondigt

Groningen, 22 april 2021 – De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat de Veiligheidsregio Groningen een jachtverbod afkondigt in verband met de vogelgriep. Daarnaast wil de partij dat er actief gecommuniceerd wordt over de risico’s en andere aspecten rondom vogelgriep naar burgers. De partij heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. Terence van Zoelen,...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws