Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding pluim­vee­be­drijf Woltersum

De Partij voor de Dieren wil dat het college negatief beschikt over de vergunningsaanvraag voor 20000 extra kippen, die is ingediend door een bestaand pluimveebedrijf in Woltersum met reeds 38000 kippen. Het bedrijf bevindt zich in een gebied waar uitbreiding van intensieve veehouderij niet is toegestaan. Daarnaast bevindt het bedrijf zich binnen een km² van omwonenden, waardoor hun risico op long...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws