Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil dat gemeen­telijk college bezwaar aantekent tegen vossen­jacht

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van burgemeester en wethouders officieel bezwaar maakt tegen de nieuwe ontheffing op de vossenjacht. Deze onthefffing maakt het mogelijk dat jagers nu ook ’s nachts vossen doodschieten met behulp van lichtbakken, in de periode waarin moervossen drachtig zijn en welpjes zogen. De partij noemt de jacht op vossen barbaa...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws