Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil betere inrichting ecoducten ooste­lijke ringweg

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de ecoducten over de oostelijke ringweg beter worden ingericht. Hierover hebben ze schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. In 2015 en 2016 werden de ecoducten Stadsweg en Meedenpad geopend, die groene gebieden van Ulgersmaborg verbinden met Lewenborg en Kardinge. Raadslid Wesley Pechler: “Ecoducten vervullen een...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws