Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren stelt vragen over de verant­woor­de­lijk­heden van een "dier­vrien­delijk" college

Groningen, 10 mei 2019 – De Partij voor de Dieren wil dat het college van de gemeente Groningen zich inspant om diervriendelijk te handelen. Er moet daarom een einde komen aan het loslaten van duiven op Bevrijdingsdag. Postduiven eindigen vaak als stadsduiven, waar ze soms als “ongedierte” beschouwd worden. Daarnaast is de partij niet blij met de wijze waarop wethouder Jongman reclame leek te make...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws