Opkomen voor dieren­rechten


Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.

De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren: laat fokkers van honden de honden­be­lasting van minima betalen door middel van een hoger kennel­tarief

De Partij voor de Dieren zal vandaag tijdens de raad bij de bespreking van de moties over de hondenbelasting samen met GroenLinks en de PvdA een motie indienen met het voorstel de broodfok meer te belasten en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de minima. Met deze opbrengsten komt extra ruimte vrij voor vrijstelling en wil de partij een signaal afgeven dat de broodfok aan banden mo...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws