Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Opinie

Onze mensen

Actueel

Wij zijn terug van reces!

Vragen over klimaat en veiligheid, campagne, partijzaken en hittelabels voor gebouwen.

We zijn terug van reces en daardoor begint het politieke jaar weer! Schriftelijke vragen Klimaat en Veiligheid. Tijdens het reces hebben we schriftelijke vragen ingediend over Klimaat en Veiligheid. En dat is niet voor niets! Deze zomer is wereldwijd met afstand de heetste zomer ooit gemeten en de droogte en hitte in het zuiden van Europa en de overstromingen in het noorden laten zien dat klima...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden