Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

College, bouw niet op de vloei­velden!

Groningen, 20 april 2021 – De Partij voor de Dieren roept het college op de plannen voor de Suikerzijde zo snel mogelijk om te gooien. Het verlies aan leefwereld voor bedreigde vogelsoorten is te belangrijk om voor woningbouw op te offeren. Daarnaast zijn de plannen voor compensatie rampzalig voor de weidevogels. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is zeer...

Partij voor de Dieren wil ophel­dering over infor­matie-uitwis­seling met inspec­tie­diensten door Omge­vings­dienst Groningen

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatie-uitwisseling van gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van BRZO bedrijven in Groningen op orde is. In het recente rapport `Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer is namelijk gebleken dat het niet duidelijk is of de Omgevingsdienst Groningen voldoet aan de wettelijke plicht informatie met ...

Partij voor de Dieren wil ophel­dering nieuwe bomenkap door Aanpak Ring Zuid

De Partij voor de Dieren wil weten waarom er deze week middenin de nacht én middenin het broedseizoen, gekapt werd door Aanpak Ring Zuid bij de afslag Ring Zuid, tussen Corpus den Hoorn en de Wijert. Het gebeurde op dezelfde dag dat omwonenden bij een bijeenkomst voor de gemeenteraad verhaalden over de grote overlast die de bouw van de nieuwe ring voor hen veroorzaakt. En op dezelfde dag ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid