Partij voor de Dieren


Verbeter de wereld, begin in Groningen!

Jouw stem kan de doorslag geven! Voor een groene, sociale, diervriendelijke provincie Groningen!

Groningen is mooi, maar kan nog veel mooier: een groenere samenleving waar alle inwoners, mensen én dieren, zich thuis voelen. Je kunt nu nog kiezen!

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Opinie

Onze mensen

Actueel

Opinie| De wolf of het stok­paardje?

De natuur heeft verloren, maar wij nog meer.

De wolf of het stokpaardje? Iedereen kent de grote boze wolf die in veel sprookjes voorkomt. De bekendste moet Roodkapje zijn waarin de wolf de vijand is en het onschuldige meisje op een sluwe wijze wil lokken om haar vervolgens op te eten. De boodschap is duidelijk: hij moet worden vermeden. Een echte grote boze wolf hebben echter weinig mensen meegemaakt. Ieder jaar leggen mensen tientallen k...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid