Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

FinanciĆ«n, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren en Student & Stad Vragen Ophel­dering over Legi­o­nella in Studen­ten­con­tainers

De Groningse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en Student & Stad hebben vragen gesteld over de legionellabacterie die deze zomer is aangetroffen bij de studentencontainers van Rizoem. Sikkom berichtte vorige week over de besmetting van de leidingen met legionella eind juli, waarbij bewoners met spoed hun woning voor enkele uren moesten ontruimen. De fracties vragen het college va...

Opinie: De ener­gie­tran­sitie is niet genoeg

De energietransitie is niet genoeg Om klimaat en biodiversiteit te kunnen redden, is volgens Ankie Voerman en Kirsten de Wrede een maatschappelijke revolutie nodig, die ertoe leidt dat individuen niet langer gedwongen zijn om de wereld om hen heen te zien als grondstof, maar als wat zij is: onze leefwereld De politie heeft deze week een 65-jarige vrouw uit Emmen aangehouden voor windterreur. Z...

Partij voor de Dieren wil infor­matie over gevolgen uitspraak RvS over PAS

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen heeft het college bevraagd over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Omdat de RvS heeft geoordeeld dat de aanpak niet in lijn is met de Habitat richtlijn, is het mogelijk dat talloze, eerder vergunde activiteiten die tot extra stikstofuitstoot leiden, niet door mogen ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid