Partij voor de Dieren


Verbeter de wereld, begin in Groningen!

Jouw stem kan de doorslag geven!

Groningen is mooi, maar kan nog veel mooier: een groenere samenleving waar alle inwoners, mensen én dieren, zich thuis voelen. Een gemeente waar het algemeen belang het wint van commerciële belangen.

Wij staan voor

  • Natuurbehoud voorop: de Suikerunie vloeivelden, het Driebondsbos en weidevogelgebied De Oude Held blijven zoals ze zijn.
  • Geen jacht, visserij en wildbeheer op gronden en in wateren van de gemeente.
  • Behoud de rust van het Stadspark voor dieren en mensen. Stop de festivalisering van ons groen.
  • Hoog tijd voor de eiwittransitie: minder dierlijk, meer plantaardig. Gezond, biologisch en duurzaam - beter voor mens, dier en klimaat.
  • Eerst energie besparen, dus geen nieuwe datacenters. Alle huizen isoleren en zonnepanelen op alle daken.
Lees alle speerpunten

Onze idealen

Al het nieuws over onrecht, klimaatverandering, het verlies van natuur en biodiversiteit - vrolijk word je er niet van. Maar we kunnen het tij nog keren! Als we onze krachten bundelen, maken we samen het verschil. Juist in onze eigen leefomgeving! Jouw stem kan op 16 maart de doorslag geven voor een groen en diervriendelijk Groningen. Lees hier onze plannen!

Onze kandidaten

1. Kirsten de Wrede

2. Wesley Pechler

3. Terence van Zoelen

Bekijk alle kandidaten

Actueel

Raad onvol­ledig ingelicht over alter­na­tieven Suiker­zijde; "radio­stilte richting raad en pers"

Groningen, 15 december 2021 - De Partij voor de Dieren wil middels schriftelijke vragen afdwingen dat het college van B en W openheid van zaken geeft over de situatie rondom de Suikerunie en de alternatieven voor natuurcompensatie. Uit notulen van overleg met natuurorganisaties blijkt dat het college heeft gekozen voor “radiostilte richting pers en raad”. Ook wil de partij weten hoe het college de...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid