Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Voor een groen en diervriendelijk Groningen!

In Groningen zetten we ons in voor een groenere samenleving waar alle inwoners, mensen en dieren, zich thuis voelen. Op 6 juni Europese verkiezingen. Meer hierover weten? Klik op de link:

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Opinie

Partij­zaken

Onze mensen

Actueel

Leef­gebied van ganzen in het stadspark uitge­sloten als evene­menten locatie.

Het stadspark is een plek waar mensen recreëren en dieren leven. Voorgaande jaren is in de raad vastgesteld dat het Stadspark voor evenementen gebruikt mag worden. Ondanks dat wij geen meerderheid hebben/hadden om het stadspark vrij te houden van grote evenementen, kunnen wij wel invloed uitoefenen als het college met voorstellen komt!Door onze invloed is het deel rond de vijver waar ganzen leven ...

Doe mee

Sluit je aan

Zet je idealen kracht bij! De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt.

  • Steun de strijd: groener, diervriendelijker, socialer
  • Beslis mee over de koers van de partij
  • Ontvang een mooi welkomstkado

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën