Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Actueel

Wij pleiten voor strengere dieren­wel­zijn­s­normen bij evene­menten.

Door het gebruik van dieren vergunningsplichtig te maken hopen wij strenger te kunnen toezien op het welzijn van de dieren.

Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van dieren tijdens Gronings Ontzet. Op verschillende locaties werden allerhande aan activiteiten georganiseerd, waaronder een kinderprogramma met dieren en een roofvogelshow. Dit onderdeel van het Bommen Berend programma kwam voor bovenstaande partijen als complete verrassing. Door het gebruik van dieren ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid