Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (46) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk ond...

Lees verder

Actueel

Feestje voor de bomen

Blog door Kirsten de Wrede

Vandaag ben ik bij de jaarlijkse viering van de “Boomfeestdag” in Groningen geweest. Deze was vanwege de regen en harde wind vorige week uitgesteld. Wethouder Glimina Chakor van Groenlinks, die groenbeheer in haar portefeuille heeft, plantte samen met medewerkers van de gemeentelijke Groenbeheer afdeling en kinderen van de Liefland school, zestien bomen bij de kinderboerderij in het Stadspark. De...

Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding pluim­vee­be­drijf Woltersum

De Partij voor de Dieren wil dat het college negatief beschikt over de vergunningsaanvraag voor 20000 extra kippen, die is ingediend door een bestaand pluimveebedrijf in Woltersum met reeds 38000 kippen. Het bedrijf bevindt zich in een gebied waar uitbreiding van intensieve veehouderij niet is toegestaan. Daarnaast bevindt het bedrijf zich binnen een km² van omwonenden, waardoor hun risico op long...

Partij voor de Dieren wil verkeers­borden van bamboe

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil een pilot met bamboe verkeersborden in Groningen. Hier heeft de fractie schriftelijke vragen over ingediend bij het College van B&W. Wesley Pechler, raadslid voor de PvdD: “Het klinkt misschien een beetje gek, een verkeersbord van bamboe. Maar ze zijn duurzamer dan de standaard verkeersborden van staal of aluminium. De bamboeborde...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid