Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Opinie

Onze mensen

Actueel

Wij willen losloop­routes voor honden behouden.

Wij stellen vragen na inkorten loslooproute Noorderplantsoen en vragen naar alternatieve oplossingen om overlast te beperken.

Deze week kwam het college van de Gemeente Groningen met de mededeling dat het losloopgebied in het Noorderplantsoen wordt verkleind. Wij stellen vragen over dit besluit. Wij willen dat andere maatregelen, die ook ten gunste van hondenbezitters zijn, worden onderzocht. In de binnenring van Groningen hebben we niet veel plekken waar hondenbezitters met hun loslopende honden samen kunnen komen. De...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid