Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren: Gebruik land­bouwgif in gemeente Groningen moet drastisch worden ingeperkt

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het recente advies van de Gezondheidsraad inzake landbouwgiffen. In het advies stelt de Gezondheidsraad dat het gebruik van landbouwgif moet worden teruggedrongen. Dat nadat uit verschillende studies naar voren is gekomen dat er risico’s bestaan voor de volk...

Demon­steren zonder vergunning kan niet zonder gevolgen zijn

De Partij voor de Dieren en GROENLINKS willen opheldering over de boerendemonstratie van afgelopen donderdagavond. Zij zijn van mening dat eventuele kosten voor de boeren moeten komen en hebben vragen over de kwestie gesteld. Daarnaast willen de partijen weten hoe de burgemeester zich heeft voorbereid op volgende acties. “We hebben gezien dat de burgemeester alles op alles heeft gezet om tr...

Partij voor de Dieren: laat fokkers van honden de honden­be­lasting van minima betalen door middel van een hoger kennel­tarief

De Partij voor de Dieren zal vandaag tijdens de raad bij de bespreking van de moties over de hondenbelasting samen met GroenLinks en de PvdA een motie indienen met het voorstel de broodfok meer te belasten en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de minima. Met deze opbrengsten komt extra ruimte vrij voor vrijstelling en wil de partij een signaal afgeven dat de broodfok aan banden mo...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid