Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Stop de ontbossing in Groningen!

Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Of heeft uw gemeente of een organisatie juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Heeft of krijgt u een biomassainstallatie in uw woonomgeving?

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren blij en trots met geitenstop gemeente

Groningen, 11 juni 2021- De Partij voor de Dieren is erg blij met het voorstel ten aanzien van de geitenhouderij dat vorige week in geheimhouding werd aangenomen door de gemeenteraad. Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft de raad besloten alvast een voorlopige geitenstop in te voeren voor de gemeente Groningen. De partij heeft meerdere malen in mondelinge en schriftelijke vrage...

Partij voor de Dieren wil dat college zich inzet tegen “hengel­lende”

Dierenambulance vindt talloze slachtoffers onder vogels van hengelsport, Partij voor de Dieren wil dat college zich inzet tegen “hengellende” Groningen, 27 mei 2021 – De Partij voor de Dieren wil dat het college van Stad maatregelen neemt tegen de ellende die hengelsport heet. De dierenambulance in Groningen heeft de afgelopen maanden verschillende vogels gered die levensbedreigend verwi...

Partij voor de Dieren geschokt door foto van studenten van roei­ver­e­niging Gyas die duiven dood­schieten in boothuis

Groningen, 5 mei 2021 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van de foto’s die door stadsblog Sikkom zijn verspreid, waarbij twee studenten trots poseren met zes dode duiven en een wapen dat op een luchtbuks lijkt. De partij gaat het college van burgemeester en wethouders vragen om in te grijpen bij de roeivereniging. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid