Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren: het Groninger Winter­festijn kan duurzamer

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat hetGroninger Winterfestijn volgend jaar een andere uitstraling dient tehebben en heeft hiertoe schriftelijke vragen aan het college gesteld. Een energieverslindende ijsbaan en het kappen van een prachtige groteboom om een paar weken als kerstboom te dienen, zijn in deze tijd vanklimaat- en biodiversiteitscrisis onverteerbaar. Daarnaast is...

Partij voor de Dieren wil spoed­debat over kap 92 bomen op Zerni­ke­t­errein

Partij voor de Dieren en Stadspartij vragen spoeddebat aan over kap van 92 bomen op ZerniketerreinDe Partij voor de Dieren en de Stadspartij vragen een actualiteitendebat aan naar aanleiding van het feit dat er in het kader van het project Upgrade Zernikelaan maar liefst 92 volwassen bomen gekapt moeten worden, om op die plaats een gecombineerd fietspad/voetpad aan te leggen.Kirsten de Wrede, frac...

Partij voor de Dieren wil einde aan overlast door boeren­acties

De Partij voor de Dieren wil weten waarom de acties van afgelopen woensdag, die deels waren aangekondigd, opnieuw tot zoveel overlast hebben geleid. Daarnaast vraagt de partij of al tipgeld is uitgeloofd voor de opsporing van de “hekkenrammer”. Ook zouden geen boeren op trekkers aanwezig mogen zijn bij de feestelijke afsluiting van Serious Request aanstaande woensdag op de Ossemarkt, zo maakt de p...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid