Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Voor een groen en diervriendelijk Groningen!

In Groningen zetten we ons in voor een groenere samenleving waar alle inwoners, mensen en dieren, zich thuis voelen. Op deze website vindt u alle woordvoeringen, vragen, moties en informatie over ons werk in de raad!

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Opinie

Partij­zaken

Onze mensen

Actueel

Gemeen­te­re­kening 2023

Terence blikt terug

Terence voert het woord namens onze fractie over de gemeenterekening van 2023. Er zijn mooie dingen gedaan in Groningen. Bekijk de video hieronder om Terence zijn bijdrage te zien!

Doe mee

Sluit je aan

Zet je idealen kracht bij! De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt.

  • Steun de strijd: groener, diervriendelijker, socialer
  • Beslis mee over de koers van de partij
  • Ontvang een mooi welkomstkado

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën