Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Big Grunn is watching you; Partij voor de Dieren maant tot voor­zich­tigheid bij gebruik van data

Groningen, 17 juni 2019 – De Partij voor de Dieren in de raad van Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van data door gemeentelijke instanties. De partij wil duidelijkheid over het gebruik van algoritmes voor het opsporen van kindermishandeling en maakt zich zorgen over het verzamelen van data van burgers door de gemeente. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede wijst op het re...

Plezier zonder dier! Schrif­te­lijke vragen over roof­vo­gelshow Stadspark

Partij voor de Dieren wil geen roofvogelshow tijdens Zomerfolk Groningen, 7 juni 2019 – De Partij voor de Dieren heeft het college van de gemeente Groningen middels schriftelijke vragen verzocht iets te doen aan de roofvogelshow, die gepland staat op 15 en 16 juni, tijdens het Zomerfolk festival in het Stadspark. Volgens de Partij voor de Dieren zijn roofvogelshows een bron van dierenleed. Kir...

Partij voor de Dieren stelt vragen over de verant­woor­de­lijk­heden van een "dier­vrien­delijk" college

Groningen, 10 mei 2019 – De Partij voor de Dieren wil dat het college van de gemeente Groningen zich inspant om diervriendelijk te handelen. Er moet daarom een einde komen aan het loslaten van duiven op Bevrijdingsdag. Postduiven eindigen vaak als stadsduiven, waar ze soms als “ongedierte” beschouwd worden. Daarnaast is de partij niet blij met de wijze waarop wethouder Jongman reclame leek te make...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid