Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren, SP en D66 willen duide­lijkheid over zuide­lijke ringweg

De Partij voor de Dieren, de SP en D66 dringen aan op duidelijkheid rondom de aanleg van de nieuwe ring Zuid. Het gaat om de bouwwijze, de voordelen voor de regio, stil asfalt in Hoogkerk en de afhandeling van de schade als gevolg van het intrillen van de damwanden. De fracties hebben hierover gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld. Kirsten de Wrede, fractievoorzitte...

Partij voor de Dieren hekelt onthef­fings­aan­vraag verjagen roeken door gemeente

De Partij voor de Dieren is onaangenaam verrast door de plannen van het college om de roeken in Ten Boer weg te jagen en heeft hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. De partij wijst op de benauwde situatie waarin dieren zich wereldwijd en in Nederland bevinden en stelt dat het college een slecht signaal afgeeft. Ook wil de partij dat het college onderzoekt of een verbod o...

Partij voor de Dieren betwist kringloop karakter pluim­vee­be­drijf Woltersum

Partij voor de Dieren betwist kringloop karakter pluimveebedrijf Woltersum Groningen, 25 juni 2019 – De Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen aan het college van de gemeente Groningen over de pluimveehouderij in Woltersum, die wil uitbreiden van 38.000 naar 58.000 kippen. In tegenstelling tot wat het college beweert in eerdere beantwoording, is het bedrijf volgens de Partij voor de Dieren g...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid