Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Overzicht van onze activiteiten rond de verkiezingen:

    Verkiezingsagenda

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (46) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk ond...

Lees verder

Actueel

PvdD Stelt Vragen Over Carbid­schieten

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W over carbidschieten. Aanleiding was een wedstrijd die de Veiligheidsregio Groningen heeft uitgeschreven voor de “tofste/hardste knal”. De PvdD noemt de wedstrijd “ongepast” voor de Veiligheidsregio, omdat volgens de fractie de veiligste manier om met carbid om te gaan is om h...

Partij voor de Dieren teleur­ge­steld over nieuwe coalitie

Groningen, 11 december 2018 – De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over het feit dat zij van deelname in de nieuwe Groningse coalitie is buitengesloten. Kirsten de Wrede, die de nieuwe fractievoorzitter van de partij wordt, vindt het jammer dat GroenLinks er niet voor heeft gekozen een echt groen en duurzaam college te vormen.De Wrede: “Opnieuw blijkt dat de urgentie omtrent klimaatveranderin...

PvdD & 100% Stellen Vragen Over Bomenkap Noord-Willems­kanaal

GRONINGEN - De Groningse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en 100% Groningen hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester & wethouders over de bomenkap langs het Noord-Willemskanaal. Afgelopen maandag werd er tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug een fors aantal bomen gekapt. De kap van bomen die tussen de aangemeerde woonboten en de...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid