Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil dat gemeen­telijk college bezwaar aantekent tegen vossen­jacht

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van burgemeester en wethouders officieel bezwaar maakt tegen de nieuwe ontheffing op de vossenjacht. Deze onthefffing maakt het mogelijk dat jagers nu ook ’s nachts vossen doodschieten met behulp van lichtbakken, in de periode waarin moervossen drachtig zijn en welpjes zogen. De partij noemt de jacht op vossen barbaa...

Partij voor de Dieren: afschot op Eelde is immoreel

Groningen, 21 februari 2020 – De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen is ontzet over de ontheffing die de provincie Drenthe heeft afgegeven voor het vliegveld Eelde en heeft hierover vragen gesteld aan het college. De gemeente is aandeelhouder van het vliegveld. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede is geschrokken van het gemak waarmee een ontheffing is afgegeven voor het dood schi...

Partij voor de Dieren: zorgen om biomas­sa­cen­trale naast long­pa­ti­ënten in Haren

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Groningen over de pas verleende omgevingsvergunning voor een biomassacentrale in Haren, nabij Beatrixoord. De partij wil dat de uitstoot van de centrale gemeten wordt, ook omdat er in Beatrixoord longpatiënten revalideren.Fractievoorzitter Kirsten de Wrede is verbaasd. “Er is net een biomassacentrale i...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid