Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Stop de ontbossing in Groningen!

Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Of heeft uw gemeente of een organisatie juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Heeft of krijgt u een biomassainstallatie in uw woonomgeving?

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil update ecolo­gisch advies ten aanzien van skillspark Drie­bondsbos nav recente broed­vo­gel­kar­tering

Groningen, 30 juni 2021 - De Partij voor de Dieren vraagt vandaag middels een motie in de gemeenteraadsvergadering om een update van de ecologische quick scan die over het skillspark naast het Driebondsbos is gemaakt door de gemeente. Directe aanleiding hiervoor is het feit dat er recentelijk een uitgebreide broedvogelkartering is opgesteld van dit gebied, één van de aanbevelingen uit die...

Partij voor de Dieren wil finan­ciële meevallers inzetten voor subsi­die­re­geling groene daken

Groningen, 30 juni 2021 - Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 zal de Partij voor de Dieren aan het college vragen een deel van het positieve rekeningresultaat te besteden aan de verhoging van het subsidieplafond voor groene daken. Het subsidiepotje voor groene daken, die bijdragen aan verkoeling en biodiversiteit, was namelijk net op. De partij dient hiertoe vandaag een amende...

Partij voor de Dieren opent “Meldpunt bomen en biomassa in Groningen”

Groningen, 25 juni 2021 – De Partij voor de Dieren opent een nieuw meldpunt waarop naast kapvergunningen ook biomassa installaties getoond worden waar hout wordt verbrand voor de opwekking van stroom of warmte. De gemeentelijke en provinciale fractie maken zich grote zorgen over het verlies aan bomen en de toename van biomassacentrales en willen zo samen met inwoners actie ondernemen om h...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid