Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil betere inrichting ecoducten ooste­lijke ringweg

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de ecoducten over de oostelijke ringweg beter worden ingericht. Hierover hebben ze schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. In 2015 en 2016 werden de ecoducten Stadsweg en Meedenpad geopend, die groene gebieden van Ulgersmaborg verbinden met Lewenborg en Kardinge. Raadslid Wesley Pechler: “Ecoducten vervullen een...

Partij voor de Dieren wil aantal monu­mentale bomen verdub­belen

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil meer bomen in de gemeente Groningen een monumentale status toekennen. Vanavond dient de partij een amendement in bij de bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 40 jaar. De fractie maakt zich zorgen om de hoeveelheid bomen die in de stad worden gekapt. Raadslid Wesley Pechle...

Schrif­te­lijke vragen over hulp­be­hoe­venden zoals dak- en thuis­lozen en mensen met versla­vings­pro­ble­matiek op en rond het Over­win­nings­plein

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college over de overlast in Corpus den Hoorn en het Overwinningsplein, naar aanleiding van diverse meldingen van overlast voor omwonenden en ondernemers. De partij meent dat voor dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek de juiste voorzieningen moeten worden getroffen. Raadslid Terence van Zoelen vindt de situatie voor zowel mensen met ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid