Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Stop de ontbossing in Groningen!

Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Of heeft uw gemeente of een organisatie juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Heeft of krijgt u een biomassainstallatie in uw woonomgeving?

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren wil einde aan plastic bekers voor eenmalig gebruik

De Partij voor de Dieren wil dat het gemeente een einde maakt aan hetgebruik van plastic bekertjes die maar één keer meekunnen. De partij zaldaarom morgen bij de gemeenteraadsvergadering een motie indienen waarinhet college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om dit teregelen.Het is een alom bekend beeld. Een verlaten festivalterrein bezaaid metplastic bekers. Begin oktober was het ook i...

Partij voor de Dieren wil geen street­fishing in de stad

Groningen, 23 september 2021 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van het feit dat er dit weekend een streetfishing evenement in de stad plaatsvindt. De partij wil van het college weten waarom deze vergund is en of deze geweigerd had kunnen worden. Ook wil de partij een uitspraak aan het college ontlokken zoals die van de CU-wethouder in Utrecht, die zich onlangs fel uitsprak tegen e...

Opinie 'melk is slecht voor elk'

'Melk is slecht voor elk' Kirsten de Wrede Volgens Edwin Timmer mag de koe uit de beklaagdenbank. Het dier zou namelijk veel minder bijdragen aan klimaatopwarming dan wetenschappers tot voor kort aannamen, zo schreef hij in een artikel dat dinsdag in deze krant stond. Er zijn echter heel veel redenen om de melkveehouderij te veroordelen, niet in de laatste plaats het lijden van koe en kalf. H...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid