Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Waar wij voor staan

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren stelt vragen over de verant­woor­de­lijk­heden van een "dier­vrien­delijk" college

Groningen, 10 mei 2019 – De Partij voor de Dieren wil dat het college van de gemeente Groningen zich inspant om diervriendelijk te handelen. Er moet daarom een einde komen aan het loslaten van duiven op Bevrijdingsdag. Postduiven eindigen vaak als stadsduiven, waar ze soms als “ongedierte” beschouwd worden. Daarnaast is de partij niet blij met de wijze waarop wethouder Jongman reclame leek te make...

Partij voor de Dieren, GroenLinks, 100%Groningen, D66 en Student & Stad willen een verbod op het oplaten van ballonnen

Groningen, 19 april 2019. De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt samen met GroenLinks, 100% Groningen, D66 en Student & Stad schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, waarin ze verzoeken om een oplaatverbod voor ballonnen af te kondigen. In 2013 was al een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin het college werd verzocht om hie...

Partij voor de Dieren en Stads­partij voor Stad en Ommeland willen bij groen­beheer de focus op biodi­ver­siteit in plaats van op netheid

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij voor Stad en Ommeland willen dat de gemeente op een andere manier naar het groenbeleid gaat kijken. De focus zou overal op biodiversiteit moeten liggen, niet alleen bij de ecologisch beheerde gebieden. Beide fracties hebben daartoe samen vragen gesteld aan het college. Directe aanleiding is het recente nieuws over de dramatische achteruitgang van vlinders...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid