Partij voor de Dieren


Gemeente Groningen

Stop de ontbossing in Groningen!

Bent u getuige van bomenkap of hoort u van plannen voor het kappen van bomen en bosjes? Of heeft uw gemeente of een organisatie juist plannen om bomen of een bos aan te planten? Heeft of krijgt u een biomassainstallatie in uw woonomgeving?

Onze idealen

Economie, werk, en inkomen

Opkomen voor dieren­rechten

Natuur­be­scherming, landbouw en voed­sel­voor­ziening

Ruim­te­lijke ordening & wonen

Milieu, klimaat en energie

Onderwijs, cultuur, welzijn & sport

Financiën, veiligheid, privacy en burger­rechten

Beheer, verkeer & hand­having

Onze mensen

Kirsten de Wrede

Fractievoorzitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond. Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk o...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren en Groen­Links: “College, begin met het einde van land­bouwgif nu dat kan!”

Groningen, 25 november 2021 – De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen glyfosaat uitbannen uit de gemeente Groningen. Een recente juridische uitspraak heeft het mogelijk gemaakt om in pachtcontracten op te nemen dat er niet met glyfosaat gewerkt mag worden en daarom hebben de Partij voor de Dieren en GroenLinks middels schriftelijke vragen aan het college gevraagd om dit in onze gem...

Partij voor de Dieren boos over bestrij­dings­promo paar­den­bloem

Groningen, 27 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van een gemeentelijk persbericht waarin een tip wordt gegeven over de bestrijding van paardenbloemen. In het filmpje wordt een nieuwe manier van onkruidbestrijding geroemd, waarbij onkruid wordt weggekookt en gebruik wordt gemaakt van restwarmte. De partij heeft middels schriftelijke vragen om een rectificatie gevraagd e...

Partij voor de Dieren gemeente Groningen gaat met hetzelfde team door!

Groningen, 17 oktober 2021 - De Partij voor de Dieren gaat met hethuidige team de gemeenteraadsverkiezingen in. Dat zijn, van 1 naar 3,de raadsleden Kirsten de Wrede, Wesley Pechler en Terence van Zoelen.Bart Hekkema, die nu ook fractiemedewerker en woordvoerder is, staat opde nieuwe kandidatenlijst op nummer vier.Kirsten de Wrede, beoogd lijsttrekker bij de volgende verkiezingen en nufractievoorz...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid