Wesley Pechler


#2

Wesley Pechler (1993) groeide in Oost-Groningen op tot een echte dierenliefhebber in een huis vol honden. Als kind ging hij met de jaarlijkse WNF-Rangeracties al enthousiast langs de deuren om geld in te zamelen voor bedreigde diersoorten. Enkele jaren later vertaalde deze dierenliefde zich ook tot het politieke vlak, toen hij in 2009 lid werd van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Helaas was PINK! op dit punt nog niet aanwezig in de regio, dus sloot Wesley zich in januari 2010 aan bij de Groningse werkgroep van de 'volwassen' Partij voor de Dieren.

In de afgelopen acht jaar heeft hij in vrijwel elke hoek van de provincie posters geplakt, gedemonstreerd, geflyerd, vergaderd, en acties voorbereid. Tien verkiezingscampagnes later heeft hij inmiddels een bachelor in Engels en een master in Literatuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen behaald, en is hij na zijn afstuderen begonnen als freelance vertaler voor zijn eigen bedrijfje, Phrase Perfect. Ook is hij sindsdien actief bij de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad, waar hij sinds december 2017 fractie-assistent is en onder andere de commissiewoordvoeringen voor Onderwijs & Welzijn, Ruimte & Wonen en Beheer & Verkeer doet.

Wesley wil zich de komende raadsperiode inzetten voor een groene en inclusieve stad waarin iedereen mee kan doen. "Het is zo belangrijk om op te komen en je hard te maken voor kwetsbare groepen in de samenleving. Vanzelfsprekend de dieren, maar ook mensen uit zwakke sociaaleconomische milieus, mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking, de LHBTI-gemeenschap en mensen met een migratieachtergrond. Ik ga voor een Groningen waar niet meer gediscrimineerd wordt!"

Gerelateerd

PvdD Groningen wil einde aan honden­shows

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders over de jaarlijks terugkerende Martinidogshow in het Martiniplaza. Ze vragen of de gemeente als enige aandeelhouder wil aandringen op het niet meer toestaan van de hondenshow in Martiniplaza. De PvdD ziet meerderere problemen met hondenshows. Zo is ...

Bijdragen Vragen Nieuws