Schrif­te­lijke vragen: Evene­menten met dieren


Indiendatum: 14 sep. 2022


Geacht college,

Van 26 tot en met 28 augustus vierde Groningen 350 jaar Groningens Ontzet, oftewel Bommen Berend. De Koninklijke Vereniging Voor Volksvermaken en andere organisaties pakten groots uit om deze historische gebeurtenis, die niet alleen de geschiedenis van onze stad, maar van heel Nederland heeft gevormd, te vieren. Diverse musea in de stad en regio hadden speciale tentoonstellingen, er waren historische stadswandelingen, de zomerkermis was na een paar jaar afwezigheid weer terug in het centrum, het NNO trad op op de Grote Markt, en de kampementen werden nagespeeld op het Martinikerkhof. De viering bood voor elk wat wils.

De KVVV had op zaterdag 27 augustus van 11 tot 13u ook een kinderprogramma opgetuigd op het Guyotplein. Onderdeel hiervan waren onder andere een roofvogelshow, het knuffelen van konijnen, cavia’s en kippen, een reptielenshow en ponyrijden.

In het Coalitieakkoord “Het begint in Groningen: Voor wat echt van waarde is” staat “We hanteren een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren. Voor vergunningsaanvragen voor evenementen met dieren, geldt dat we deze toetsen aan dierenwelzijnseisen”. In de Nota Dieren uit 2021 stond reeds: “We hebben de ambitie om een vergunningplicht in te voeren voor kleine evenementen met dieren die nu met een melding kunnen volstaan.”

Uit ambtelijk navragen blijkt dat de gemeente desondanks is overvallen door deze activiteiten met dieren die de KVVV heeft georganiseerd. Eerder gebeurde dit al in 2019 tijdens Zomerfolk, toen de organisator verzaakte een roofvogelshow in het draaiboek voor de vergunningsaanvraag op te nemen.

Hierover stellen de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks graag enkele vragen aan het College van B&W.

1. Is het college het met ons eens dat deze gebeurtenissen aantonen dat evenementen met dieren in onze gemeente snel vergunningsplichtig moeten worden, zodat dierenwelzijnseisen expliciet kunnen worden getoetst voordat een vergunning wordt verleend? Zo ja, wanneer verwacht het college deze maatregel te introduceren, en aan welke dierenwelzijnseisen wil het college deze evenementen dan toetsen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid de mogelijkheden te verkennen om subsidies voor evenementen en activiteiten te weigeren op basis van dierenwelzijnscriteria?

3. Waar kwamen de dieren die gebruikt werden voor deze activiteiten vandaan? In het verleden zijn dierenverhuurbedrijven meermaals op de vingers getikt vanwege niet voldoen aan transporteisen en gebrekkige huisvesting. Heeft het college er zicht op of daar bij deze bedrijven of organisaties ook sprake van was?

4. Is het college het met ons eens dat het gebruik van exotische en wilde dieren zoals roofvogels en reptielen op deze manier onwenselijk is, omdat zij niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen?

5. Cavia’s en konijnen staan erom bekend dat het angstige, schrikachtige dieren zijn. Hoe beoordeelt het college het welzijn van deze dieren op het moment dat zij door kinderen worden geaaid en geen mogelijkheid hebben om te vluchten?

6. Hoe beoordeelt het college de wenselijkheid van een roofvogelshow in tijden van heersende vogelgriep in (Noord-)Nederland?

7. Is het college van plan om contact op te nemen met de KVVV over de onwenselijkheid van soortgelijke activiteiten met dieren in de toekomst?

8. Op zaterdag 27 augustus was het met een temperatuur van rond de 20 graden niet al te warm in de stad. Op hete dagen kunnen dieren hittestress ervaren, zowel op locatie als tijdens het transport. Is de gemeente bereid om te onderzoeken of vanaf een bepaalde temperatuur een algeheel verbod op evenementen met dieren kan worden ingesteld?

9. Hoe is het college van plan het voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren uit het coalitieakkoord vorm te geven?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Femke Folkerts, GroenLinks