Ruim­te­lijke ordening & wonen


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Natuur dient dan ook centraal te staan in het beleid omtrent ruimtelijke ordening in Groningen. Volkshuisvesting dient duurzaam te zijn, met een gezond binnenklimaat, en een lage energierekening. We moeten ervoor zorgen dat Groningen voor iedereen een betaalbare woonplaats blijft.

In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. De grootschalige import van soja als voedsel voor de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie gaat ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Wij zijn terug van reces!

Vragen over klimaat en veiligheid, campagne, partijzaken en hittelabels voor gebouwen.

We zijn terug van reces en daardoor begint het politieke jaar weer! Schriftelijke vragen Klimaat en Veiligheid. Tijdens het reces hebben we schriftelijke vragen ingediend over Klimaat en Veiligheid. En dat is niet voor niets! Deze zomer is wereldwijd met afstand de heetste zomer ooit gemeten en de droogte en hitte in het zuiden van Europa en de overstromingen in het noorden laten zien dat klima...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws