Ruim­te­lijke ordening & wonen


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Natuur dient dan ook centraal te staan in het beleid omtrent ruimtelijke ordening in Groningen. Volkshuisvesting dient duurzaam te zijn, met een gezond binnenklimaat, en een lage energierekening. We moeten ervoor zorgen dat Groningen voor iedereen een betaalbare woonplaats blijft.

In Nederland staan natuur en biodiversiteit onder grote druk. Natuurgebieden worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie, brengen de overgebleven natuur veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog slechts 15% over. Daarnaast heeft Nederland een belangrijk aandeel in de vernietiging van de natuurlijke rijkdommen elders op aarde. De grootschalige import van soja als voedsel voor de honderden miljoenen dieren in de Nederlandse vee-industrie gaat ten koste van tropisch regenwoud en oerbossen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil betere inrichting ecoducten ooste­lijke ringweg

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de ecoducten over de oostelijke ringweg beter worden ingericht. Hierover hebben ze schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. In 2015 en 2016 werden de ecoducten Stadsweg en Meedenpad geopend, die groene gebieden van Ulgersmaborg verbinden met Lewenborg en Kardinge. Raadslid Wesley Pechler: “Ecoducten vervullen een...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws