Monde­linge vragen: Dood­ge­maaide egels


Indiendatum: 2 nov. 2022

Vragen van de fractie van de PvdD over doodgemaaide egels (Wesley Pechler)

Vrijdagmiddag kwamen de nieuwsbrieven van de gemeente Groningen binnen in de inbox

van iedereen die zich ervoor heeft aangemeld. Een van de artikelen van deze week was een

mooi stuk met tips over wat inwoners allemaal kunnen doen om hun tuin zo gastvrij mogelijk

in te richten voor egels. Het gaat slecht met de egel in Nederland. Natuurmonumenten

schreef vorige week dat het aantal egels de afgelopen tien jaar is gehalveerd.

Des te pijnlijker is het dat op diezelfde vrijdag het Dagblad van het Noorden berichtte over

een ongeluk bij het maaien van een groenstrook in Beijum waarbij drie egels zijn gedood.

Alhoewel een ongeluk in een klein hoekje zit, is dit niet de eerste keer dat dit gebeurt in de

gemeente. Zeker in ecologisch hoogwaardig groen, zoals deze slootwallen in Beijum waar

egels al jarenlang te vinden zijn, en zeker op grote maaiers, waarbij je nou eenmaal minder

zicht hebt op wat er verscholen zit, is het van groot belang om voor het te maaien het groen

eerst te inspecteren op de aanwezigheid van vogels en zoogdieren. Wij vragen dan ook aan

het college:

1. Welke stappen kan en gaat het college zetten om deze incidenten zoveel als mogelijk

te voorkomen?

Indiendatum: 2 nov. 2022
Antwoorddatum: 2 nov. 2022

Dank voorzitter. De inleiding van de vragen heeft eenieder kunnen lezen, een ongeluk kan natuurlijk gebeuren maar drie doodgemaaide egels in 1 kleine groenstrook, dan is het aanwezige groen blijkbaar niet geïnspecteerd. In het algemeen is het ook de vraag hoe wenselijk het is dat in hoog gras zulke grote maaimachines worden ingezet waarbij het ook lastiger is om je omgeving in de gaten te houden op geritsel of stekelige vriendjes. Dus, wat kan, wil en gaat het college hieraan doen?

PVV: Dit is toch het gevolg van jullie eigen beleid? Jullie wilden ecologisch beheer en minder vaak maaien, dan wordt het gras hoger en heb je meer dode dieren.

Ja ik las de reactie van de PVV al in de media, en het is natuurlijk een totaal bizarre stellingname dat als je kiest voor ecologisch beheer je kiest voor meer dode dieren. Het is juist het tegenovergestelde, bij ecologisch beheer geef je natuur in de gebouwde omgeving juist de kans om te floreren, wat heel gunstig is voor de biodiversiteit en het aanwezige dierenleven. Meer vlinders, bijen, hommels, en ook kleine zoogdieren en vogels. En een cruciaal onderdeel bij ecologisch beheer is juist ook dat aanwezig groen wordt geïnspecteerd op aanwezige zoogdieren en broedende vogels. Dat de PVV het liefste alles betegeld of kortgemaaid ziet en zich ergert aan vrolijk groeiend groen, dat laat ik bij hen.

Wethouder: Gaat heel slecht met de egel in Nederland vanwege meer verkeer, meer betegeling, oprukkende bebouwing, minder insecten. Gaat heel slecht met de diersoort. Maar dat is niet eens het belangrijkste - het gaat hier om drie individuele dieren die op een afschuwelijke manier de dood hebben gevonden. Onze gemeentelijke maaiers en de aannemers die we inhuren voeren een scan uit op aanwezige dieren. Dat is hier niet goed gebeurd. We brengen het opnieuw bij onze medewerkers en partners onder de aandacht en betrekken deze casus ook bij de evaluatie van het maaibeleid eind dit jaar.