Kirsten de Wrede


Frac­tie­voor­zitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond.

Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren is Kirsten actief lid. Zij werkte jarenlang als fractiemedewerker, eerst voor Anja Hazekamp, Statenlid in Groningen, later voor Gerjan Kelder, gemeenteraadslid in de stad Groningen. "De verschrikkelijke situatie van dieren in de vee-industrie, de wereldwijde productie van enorme hoeveelheden overbodige spullen en de teloorgang van natuur in binnen- en buitenland baren mij grote zorgen. Gangbare landbouw moet plaats maken voor biologische, de veestapel moet drastisch worden ingekrompen en we moeten ervoor zorgen dat de natuur kan herstellen van de schade die ze de afgelopen eeuw heeft opgelopen. Daarnaast moet er een einde komen aan de huidige wegwerpmaatschappij."

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil dat gemeen­telijk college bezwaar aantekent tegen vossen­jacht

De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van burgemeester en wethouders officieel bezwaar maakt tegen de nieuwe ontheffing op de vossenjacht. Deze onthefffing maakt het mogelijk dat jagers nu ook ’s nachts vossen doodschieten met behulp van lichtbakken, in de periode waarin moervossen drachtig zijn en welpjes zogen. De partij noemt de jacht op vossen barbaa...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws