Kirsten de Wrede


Wethouder

'Soortenbescherming en CO2-reductie is niet genoeg: we hebben systeemverandering nodig!'

Kirsten de Wrede (1972) Zij/haar is wethouder in de gemeente Groningen. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie en de Gemeente Groningen heeft zij door het coalitieakkoord van 2022 de kans gekregen om wethouder te worden binnen de gemeente Groningen.

In haar portefeuille zitten de volgende dossiers:
Landbouw & Platteland
Eiwittransitie
Natuur & Ecologie
Dieren
Circulaire Economie
Cultuur
Dorpswethouder Haren en omgeving

Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren is Kirsten actief lid. Zij werkte jarenlang als fractiemedewerker, eerst voor Anja Hazekamp, Statenlid in Groningen, later voor Gerjan Kelder, gemeenteraadslid in de stad Groningen. "De verschrikkelijke situatie van dieren in de vee-industrie, de wereldwijde productie van enorme hoeveelheden overbodige spullen en de teloorgang van natuur in binnen- en buitenland baren mij grote zorgen. Gangbare landbouw moet plaats maken voor biologische, de veestapel moet drastisch worden ingekrompen en we moeten ervoor zorgen dat de natuur kan herstellen van de schade die ze de afgelopen eeuw heeft opgelopen. Daarnaast moet er een einde komen aan de huidige wegwerpmaatschappij."

Kirsten de Wrede haar pagina voor B&W.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws