Kirsten de Wrede


Frac­tie­voor­zitter

Kirsten de Wrede (46) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond.

Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren is Kirsten actief lid. Zij werkte jarenlang als fractiemedewerker, eerst voor Anja Hazekamp, Statenlid in Groningen, later voor Gerjan Kelder, gemeenteraadslid in de stad Groningen. "De verschrikkelijke situatie van dieren in de vee-industrie, de wereldwijde productie van enorme hoeveelheden overbodige spullen en de teloorgang van natuur in binnen- en buitenland baren mij grote zorgen. Gangbare landbouw moet plaats maken voor biologische, de veestapel moet drastisch worden ingekrompen en we moeten ervoor zorgen dat de natuur kan herstellen van de schade die ze de afgelopen eeuw heeft opgelopen. Daarnaast moet er een einde komen aan de huidige wegwerpmaatschappij."

Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding pluim­vee­be­drijf Woltersum

De Partij voor de Dieren wil dat het college negatief beschikt over de vergunningsaanvraag voor 20000 extra kippen, die is ingediend door een bestaand pluimveebedrijf in Woltersum met reeds 38000 kippen. Het bedrijf bevindt zich in een gebied waar uitbreiding van intensieve veehouderij niet is toegestaan. Daarnaast bevindt het bedrijf zich binnen een km² van omwonenden, waardoor hun risico op long...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws