Kirsten de Wrede


Frac­tie­voor­zitter

Kirsten de Wrede (1972) is onze fractievoorzitter. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest van onze Groningse Provinciale Statenfractie, heeft zij nu de overgang naar de gemeenteraad gemaakt. Ze woont in de stad Groningen met drie kinderen en een hond.

Kirsten heeft in Stad Internationale Betrekkingen en Wijsbegeerte gestudeerd en daarna in het bedrijfsleven gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan. Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren is Kirsten actief lid. Zij werkte jarenlang als fractiemedewerker, eerst voor Anja Hazekamp, Statenlid in Groningen, later voor Gerjan Kelder, gemeenteraadslid in de stad Groningen. "De verschrikkelijke situatie van dieren in de vee-industrie, de wereldwijde productie van enorme hoeveelheden overbodige spullen en de teloorgang van natuur in binnen- en buitenland baren mij grote zorgen. Gangbare landbouw moet plaats maken voor biologische, de veestapel moet drastisch worden ingekrompen en we moeten ervoor zorgen dat de natuur kan herstellen van de schade die ze de afgelopen eeuw heeft opgelopen. Daarnaast moet er een einde komen aan de huidige wegwerpmaatschappij."

Gerelateerd

Stads­be­stuur in gesprek met water­schappen en provincies over gevolgen droogte voor natuur

Groningen, 27 mei 2020 - Het stadsbestuur gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in gesprek met provincies en waterschappen om te kijken hoe de negatieve gevolgen van de droogte voor de natuur in onze gemeente kunnen worden opgevangen. De natuur staat overal onder grote druk, nu het voor de derde zomer achtereen extreem droog lijkt te worden. De droogte is zo groot dat beken...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws