Motie: ' 'T is je reinste leef­tijds­dis­cri­mi­natie!


26 januari 2022

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, besprekende

de Dierennota,

Constaterende dat:

- Het college de voortplanting van dieren op kinderboerderijen niet actief tegengaat, zodat

soms dieren naar de slacht moeten;

Overwegende dat:

- Nieuwe aanwas plaatsvindt om het aanbod van dieren in de kinderboerderijen op

peil te houden, maar ook omdat men ervan uitgaat dat kinderen jonge dieren heel

leuk vinden;

- Deze preoccupatie met jeugd echter meer zegt over volwassenen dan over kinderen,

want kinderen zijn óók dol op oude dieren;

Voorts overwegende dat:

- Overal dieren te koop worden aangeboden, zodat nieuwe aanwas ook zonder

geboortes op de kinderboerderij kan plaatsvinden;

Verzoekt het college:

- in haar beleid ten aanzien van kinderboerderijen op te nemen dat het aanbod van

dieren op peil gehouden wordt door aankoop;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

StudentenStad

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie: 'Een gemeente met ballen doet het zonder te knallen'

Lees verder

Motie: 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer