Motie: 'Een gemeente met ballen doet het zonder te knallen'


26 januari 2022

Motie: een gemeente met ballen doet het zonder te knallen

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, besprekende de

Dierennota

Constaterende dat:

- Er in de provincie Groningen jaarlijks zo’n 750 vossen worden doodgeschoten;

- Dit ook gebeurt op grond die eigendom is van de gemeente;

- Dit zogenaamd gebeurt om de trend van het dalende aantal weidevogels te keren,

maar dit niet effectief is;

- De Algemene Rekenkamer in een zeer recent rapport concludeert dat het huidige

weidevogelbeleid, waarin het zogenaamde predatiebeheer een belangrijke rol speelt, in de

afgelopen 45 jaar niet succesvol is geweest; 1

Overwegende dat:

- Vossen inheemse dieren zijn, die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit door

middel van bijvoorbeeld het verspreiden van zaden;

- Het doden van vossen bovendien niet leidt tot kleinere aantallen vossen, maar tot

grotere worpen van moervossen; 2

Voorts overwegende dat:

- Het zonder goede redenen doodschieten van dieren niet in overeenstemming is met

de beoogde diervriendelijkheid van onze gemeente;

Verzoekt het college:

- Na te gaan of het mogelijk is het beheer op vossen exclusief uit te sluiten van het

beheer op de eigen gronden.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

1

https://www.google.com/search?

q=waar+is+de+grutto+algemene+rekenkamer&oq=waar+is+de+grutto+&aqs=chrome.2.69i57j0i512l2j0i22i30l3

j69i60l2.5406j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

2

https://www.natuurpunt.be/nieu...


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, StudentenStad

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie: 'Bepaald geen warm bad'

Lees verder

Motie: ' 'T is je reinste leeftijdsdiscriminatie!

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer