Woord­voe­ringen commissies, 08-06-2022


8 juni 2022

Noorderplantsoen en het Stadsstrand (Door Janette Bosma)

Dank voorzitter, Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de evaluatie van de maatregelen in het Noorderplantsoen en het Stadsstrand en dank aan Student en Stad en D66 voor de agendering.

De bovengenoemde partijen vroegen of we in wilden gaan op de doeltreffendheid van de maatregelen voor de gewone bezoeker. Wij zijn voorstander van het inzetten op handhaving van de besproken maatregelen. Het Noorderplantsoen moet leefbaar zijn voor iedereen en de afgelopen jaren is de overlast uit de hand gelopen. Dit heeft een verschuiving van de doelgroep als gevolg gehad. Jonge gezinnen hebben plaats gemaakt voor grote groepen jongeren. Wat ons betreft een ongelukkige ontwikkeling, omdat de publieke ruimte voor iedereen veilig en aantrekkelijk moet zijn.

In de evaluatie is te lezen dat een aantal maatregelen goed heeft gewerkt. Zo heeft het stiltegebied geleid tot minder klachten en wordt er minder alcohol gedronken door het alcoholverbod. Toch wordt er nog steeds regelmatig overlast ervaren. Wij zijn daarom benieuwd naar de werking van verdere handhaving, de preventiecampagne en extra communicatiemiddelen.

De intensivering van beheer en extra urinoir en vuilnisbakken werkt goed. Hierbij zijn wij nog wel benieuwd of er ook is gekeken naar extra wc’s voor vrouwen of mensen die wegens gezondheidsproblemen geen urinoirs kunnen gebruiken.

Een heikel punt in de evaluatie vinden wij dat bewoners regelmatig naar de politie en de klachtenlijn van de gemeente hebben gebeld, maar dat er naar hun idee er te weinig met de klachten is gedaan. Wij horen vaker van bewoners, ook van bewoners die bijvoorbeeld rondom een evenementenlocatie wonen, dat zij het gevoel hebben dat er weinig gedaan wordt met hun klachten of dat de klachtenlijn af en toe niet goed bereikbaar is. In de evaluatie lees ik daar nog geen reflectie op. Daarom zijn wij benieuwd hoe het college hiernaar kijkt.

Verder zouden we voorstander zijn van een verdere stimulering van spreiding van mensen. De populariteit van deze plekken laat immers zien dat mensen graag samenkomen in een niet-commerciële, groene omgeving. Desalniettemin moet dit niet ten koste gaan van de rust voor mens en dier die deze plekken met zich meebrengen.

Nieuwe tarieven Openbaar Vervoer (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter. Wederom staan we als gemeenteraad, of beter gezegd als Groningen en Drenthe als geheel, voor moeilijke keuzes omdat het Rijk de geldkraan dichtdraait. Waar de hoge brandstofprijzen juist een uitgelezen kans zijn om extra te investeren in het openbaar vervoer om mensen te verleiden om de auto te laten staan, zoals in Duitsland gebeurt, moet het OV in Nederland bezuinigen.

De aangeleverde stukken zijn helder over de 5 knoppen die we hebben om aan te draaien. De laatste twee leveren nu geen geld op, maar investeringen in Zero Emissie voertuigen naar voren halen levert wel klimaatwinst op, en bovendien een kostenbesparing op de middellange termijn, dus dat lijkt ons een goed idee. Infrastructurele aanpassingen zijn ook niet zomaar gerealiseerd, maar als deze leiden tot sneller en betrouwbaarder OV zullen deze investeringen zichzelf ook terug renderen.

Dan rest nog de vraag wat te doen met het huidige tekort. Het prijskaartje van een busrit verhogen wordt als eerste genoemd, maar hier zijn we als Partij voor de Dieren erg terughoudend in. De kosten voor levensonderhoud, boodschappen, energie, het rijst allemaal de pan uit. Het OV ook nog duurder maken terwijl we het juist aantrekkelijker zouden moeten maken voor mensen om met de bus te gaan is daarom een knop waar wij liever niet aan draaien.

Het tweede voorstel is lijnen schrappen, wat in het kader van aantrekkelijk openbaar vervoer ook niet de juiste weg is. Alleen een frequent, fijnmazig en dekkend netwerk vormt een goed alternatief voor de auto. Als we nu lijnen schrappen raken we bovendien chauffeurs kwijt, die we niet zomaar terugkrijgen als de situatie in 2025 is bijgetrokken. Dan zadelen we onszelf in de toekomst dus op met een groot probleem. Waar wel over te praten valt is bepaalde lijnen op bepaalde tijden wat minder frequent laten rijden, maar ook daar staan in de documenten ingrijpende voorbeelden tussen.

Dan blijft de derde knop over: een incidentele extra bijdrage vanuit ons en de provincies, de deelnemers. Negen ton is een fors bedrag maar in het kader van betaalbaar en aantrekkelijk OV staan we hier in principe niet negatief tegenover. Wij zijn benieuwd hoe de wethouder hier tegenaan kijkt, en hebben tot slot nog een vraag: mochten we als gemeente in de buidel tasten, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat wij de enige partner zijn die een aanvullende bijdrage levert. Heeft het college al zicht op de keuze die wat dit betreft in de beide staten wordt gemaakt?