Woord­voe­ringen commissies, 15-06-2022


15 juni 2022

Burgeragendering Vrouwenstrijd: Betere financiering sociaal werk en slachtofferhulp (Door Manon van der Meulen)

Eerst vraag aan comité:

Daarom zou ik aan de indieners van deze Burgeragendering willen vragen: hoeveel extra geld denken zij nodig te hebben om onze gemeente veiliger te maken? En hoe willen zij dit extra geld precies inzetten?

Woordvoering:

Dank voorzitter. Ik voer vanavond bij deze belangrijke sessie het woord namens mijn fractiegenoot Janette Bosma. Belangrijk, want de cijfers liegen er niet om: een op de tien vrouwen heeft vorig jaar te maken gehad met een vorm van seksueel geweld. Wij zijn dus de initiatiefnemers van het Comité Vrouwenstrijd dankbaar dat zij dit onderwerp hebben geagendeerd. De veiligheid van inwoners staat altijd voorop en uit deze cijfers blijkt dat de gemeente nog lang niet voor iedereen veilig is.

Wij zijn van mening dat we alles op alles moeten zetten om de gemeente veiliger te maken. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat slachtoffers van seksuele mishandeling goed kunnen worden opgevangen en hechten er belang aan dat er voldoende geld beschikbaar is voor het werk dat Sociaal Werkers en Slachtofferhulp verrichten. We waren dan ook blij om te lezen dat er in het nieuwe coalitieakkoord extra aandacht is voor huiselijk geweld en de veiligheid van vrouwen. We hopen dat deze extra aandacht en inzet leidt tot een veiligere gemeente, maar we zijn ook benieuwd naar de verdere ideeën van het comité om de gemeente veiliger te maken, en ook hoe het college hier tegenover staat, want die veiligheid moeten we kunnen garanderen, voor iedereen.

Burgeragendering Vrouwenstrijd: Kosteloze toegang tot menstruatieproducten (Door Manon van der Meulen)

Eerst vragen aan comité:

Ik ben benieuwd waar het Comité Vrouwenstrijd de kosteloze menstruatieproducten zouden willen aanbieden/neerleggen. Waar zijn deze volgens jullie het meest nodig?

Woordvoering:

Dank voorzitter. Ik voer vanavond het woord namens mijn fractiegenoot Janette Bosma. Allereerst dank aan de initiatiefnemers van het Comité Vrouwenstrijd voor deze belangrijke Burgeragendering.

Het lijkt niet veel geld: 1 euro 30 voor een pakje maandverband bij de Albert Heijn. Maar als je weet dat je meestal niet genoeg hebt aan 1 pakje en dit bedrag iedere maand opnieuw moet neertellen stapelen de kosten zich op. Menstruatiearmoede is een serieus probleem, ook in onze gemeente. 1 op de 10 vrouwen heeft weleens moeite met het betalen van menstruatieproducten. Daarom zijn wij blij dat we hier vanavond over in gesprek gaan met elkaar.

Naast dat dit probleem oneerlijk is – ongeveer maar de helft van de mensen menstrueert immers – is geldgebrek om hygiëneproducten te kopen ook een groot taboe. De Trouw deed onderzoek naar menstruatiearmoede en vond dat meisjes en vrouwen die in armoede leven wc-papier, luiers, oude kranten of andere lapmiddelen als menstruatiemateriaal gebruiken. Het zijn schrijnende situaties die we moeten willen voorkomen.

Aan de andere kant zien we steeds meer mooie initiatieven opkomen. Op wc’s op bijvoorbeeld universiteiten laten mensen menstruatieproducten voor elkaar achter en de producten zijn in weggeefkasten in de wijken zijn te vinden. Als gemeente zouden we hierin het goede voorbeeld kunnen geven. We zijn benieuwd hoe het college kijkt naar kosteloos aanbieden van menstruatieproducten in de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zou de gemeente zulke mooie initiatieven kunnen faciliteren en het belang ervan kunnen verspreiden onder buurthuizen, (sport)verenigingen, horeca-ondernemers en winkeliers bijvoorbeeld. Op deze manier ondersteunen we mensen op meerdere manieren: we doorbreken het taboe en dragen bij aan lastenverlichting.

Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief WarmteStad (raadsvoorstel 2-6-2022) (Door Bart Hekkema)

Dank voorzitter, ik voer het woord namens mijn fractiegenoot Wesley Pechler. Nog dank voor de beeldvormende sessie vorige week.

Het zijn behoorlijke bedragen die in dit raadsvoorstel genoemd worden. Maar toch vinden we het als Partij voor de Dieren de investering meer dan waard. Een warmtenet is natuurlijk geen doel op zich - het is een middel om te komen tot die energieneutrale gemeente die we in 2035 willen zijn. Waar gasvrije woningen duurzaam verwarmd worden en inwoners minder overgeleverd zijn aan een grillige energiemarkt waarbij bedrijven nog winstmarges opeisen ook.

WarmteStad uitbreiden naar veel meer huishoudens betekent dus een grote verduurzamingsslag, maar ook het grijpen van publieke regie op de energievoorzieningen. Daarnaast zijn de genoemde bedragen natuurlijk leningen en agiostortingen, waarvan bij beide de verwachting is dat we daar als gemeente op termijn weer de vruchten van plukken met de terugbetaling. Het is een investering in onze toekomst. En Stadshavens duurzaam verwarmen, Noordwest met duizenden woningen uit te breiden en ervoor te zorgen dat de kosten per aansluiting fors zullen dalen: daar hebben wij wel oren naar. Vanuit onze fractie dan ook alle steun voor dit voorstel.