Bart Hekkema


Frac­tie­me­de­werker

Bart Hekkema (1994) studeerde Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde een lerarenopleiding geschiedenis. Daarnaast was hij betrokken bij de Democratische Academie Groningen (DAG), een brede studentenbeweging die zich inzet voor verregaande democratisering van de universiteit en zich keert tegen het neoliberale afbraakbeleid. Als afgevaardigde van DAG nam hij als studentlid zitting in de Faculteitsraad Letteren.

"Als fractiemedewerker en commissiewoordvoerder van de Partij voor de Dieren zet ik mij in voor het agenderen van duurzaamheid, tegen de onderdrukking en marginalisering van dieren in ons politiek economische systeem en voor de transitie naar een meer plantaardige samenleving. In het technocratisch politieke bedrijf is vaak geen aandacht voor fundamentele discussies en wordt economische groei nog altijd als heilig bestempeld. Het is deze kwantitatieve benadering en het daaruit voortvloeiend beleid dat een grote roofbouw pleegt op het leven op onze aarde."

"Dichtbij huis betekent dit dat Groningen niet eindeloos moet groeien. We zouden meer mogelijkheden moeten creëren voor duurzame en klimaatneutrale initiatieven, een circulaire economie nastreven, blijven investeren in cultureel aanbod en inzetten op herbestemming en renoveren in plaats van alleen maar bijbouwen. Door middel van dit perspectief hoop ik mij in Groningen, maar ook verder dan de gemeentegrenzen, te kunnen inzetten voor radicale koerswijziging van kortetermijnbelangen en de (economische) groeiobsessie in de politiek, naar een expressieve politiek die op duurzame en rechtvaardige wijze opkomt voor de belangen van mensen, dieren en de planeet in zijn geheel. Ik hou vast aan mijn idealen!"

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws