Bart Hekkema


Raadslid

'Natuurinclusief bouwen voor een diervriendelijke, groene en sociale gemeente!'

Bart Hekkema (1994) Hij/hem is raadslid voor de Gemeente Groningen. Na een lerarenopleiding heeft Bart een studie Europese talen en culturen gedaan en daarna ook nog een studie geschiedenis afgerond. In 2017 raakte Bart betrokken bij de Partij voor de Dieren, toen hij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen overtuigd raakte van de noodzaak tot systeemverandering en de blinde vlekken zag in onze samenleving met betrekking tot de houding ten opzichte van dieren, natuur en milieu. Hij zette hij zich in als werkgroeplid en later ook als fractiemedewerker en commissiewoordvoerder voor de gemeenteraadsfractie. Bart heeft afgelopen termijn meegewerkt aan talloze moties, schriftelijke vragen en heeft ook veel bijgedragen aan het initiatiefvoorstel natuurinclusief bouwen. Daarnaast doet Bart historisch onderzoek.

Bart is opgegroeid in een klein dorpje op het Friese platteland. Hier zag hij naarmate hij ouder werd hoe het landschap van zijn jeugd was veranderd door de schaalvergroting in de landbouw en het verdwijnen van bomen en groen. Hij zag bomen verdwijnen en raaigrasvelden ontstaan met steeds minder biodiversiteit. Bart hoopt zich in te kunnen zetten voor de stemlozen: dieren, natuur en milieu. Hij wil graag klimaat, energietransitie, natuurbehoud en soortbescherming hoog op de agenda te zetten. Bart zet zich in voor een systeem dat binnen de draagkracht van de aarde blijft en waarbij dieren, natuur en milieu boven de korte-termijn economische belangen van de mens gaan.

Daarnaast vindt Bart het belangrijk dat we onze straten, wijken en dorpen radicaal vergroenen. Laten we ervoor zorgen dat we ecologische verbindingszones creëren tussen straten, wijken en dorpen. Ook de dieren trekken de stad in en hebben recht op een aangename verblijfplaats.

Portefeuilles:
- Groen & klimaatadaptatie
- Beheer & (groen) onderhoud
- Ruimtelijke ordening/stadsnatuur
- Wonen, wijken & dorpen
- Accommodatiebeleid
- Maatschappelijk vastgoed
- Grondzaken
- Beschermd wonen & opvang
- Energietransitie

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws