Monde­linge vragen: Meer groen in de Moes­straat


Vragen van de fracties van Partij voor het Noorden, Stads­partij 100% voor Groningen, D66 en Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2023

Meer groen in de Moesstraat

Zaterdag 18 maart jl. heeft een betrokken inwoonster van de gemeente Groningen eigenhandig een tuintje proberen aan te leggen op de stoep voor haar woning. De bewoonster in kwestie woont al bijna 40 jaar in de Moesstraat en heeft zich vaak en op vele manieren (Via inloop-avonden, buurtvergaderingen Noorderplantsoenbuurt, gesprekken met ambtenaren en werkgroep GROEN - groenste buurt Noorderplantsoenbuurt) ingezet om bomen en/of struiken, bloemperken gerealiseerd te krijgen in haar straat, omdat deze geheel ontbreken. (Zie foto) Echter zonder resultaat. Er dreigt nu een boete voor de inwoonster vanwege ‘baldadigheid’ hoewel zij de stoep weer in oude staat heeft teruggebracht. Ook de indienende partijen van onderstaande vragen zijn van mening dat inwoners niet zomaar stoepen mogen opengraven zonder expliciete toestemming van de gemeente Groningen. Tegelijkertijd kan het ook niet zo zijn dat juist betrokken inwoners zo lang moeten wachten op vergroening van hun straat. Bovendien doet de gemeente Groningen mee aan het Nederlandse kampioenschap tegelwippen en is de wens van de gemeente Groningen om veel meer bomen te realiseren teneinde de klimaatcrisis te bedwingen en meer groen te creëren. Soms is het ook lastig om in straten waar inwoners minder betrokken zijn bij vergroening, vergroening te realiseren. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1) Ziet het College van B&W kansen om tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de Moesstraat om deze stenige straat meer groen te maken? (Zie foto)

2) Is er volgens het College van B&W een oplossing te verzinnen om de Moesstraat entree te voorzien van een aantal bomen en stoeptuintjes, waarbij omwonenden bereid zijn deze laatste zelf te onderhouden?

3) Is het College voornemens beleid te ontwikkelen, dan wel te vereenvoudigen, waarbij bewoners makkelijker kunnen meedenken en participeren teneinde vergroening te stimuleren in straten, anders dan de bekende geveltuintjes?

Interessant voor jou

Mondelinge vragen: concours hippique in plaats van Kerstplaza

Lees verder

Natuurvriendelijk isoleren.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer