Natuur­vrien­delijk isoleren.


Zorg­vul­digheid bij isolatie gevraagd ivm neste­lende en over­win­te­rende dieren!

Indiendatum: 4 mei 2023

Schriftelijke vragen ex art. 36 RvO over: Natuurvriendelijk Isoleren

Geacht college,

Door de hoge aardgasprijzen en door de urgentie om ons energieverbruik terug te dringen willen veel huishoudens en woningcorporaties graag hun spouwmuren en daken isoleren. Echter, er nestelen of overwinteren in sommige spouwmuren en daken ook vleermuizen en bepaalde soorten vogels. Helaas gaat het bij renovatieprojecten in Groningen nog niet altijd goed. Er wordt niet altijd zorgvuldig gewerkt, zo blijkt uit meerdere reacties van bewoners.

Bovendien is het vaak kostbaar voor individuele huiseigenaren om voor de isolatie plaatsvindt te bepalen of daar vleermuizen en/of vogels in zitten - bovendien zijn veel mensen niet op de hoogte van overwinterende of nestelende dieren. De provincie Utrecht heeft daarom samen met isolatiebedrijven de methode Natuurvriendelijk Isoleren gemaakt. Dit bestaat uit een training voor isolatiebedrijven, een pre-Soorten Management Plan (pre-SMP) en communicatie naar de inwoners.

1. Heeft het College kennisgenomen van de aanpak van de Provincie Utrecht? (Zie hier)

2. Wat doet het College om in Groningen vleermuizen en vogels te beschermen bij spouwen dakisolatie? Speelt dit ook een rol in de gesprekken met woningbouwcorporaties die de komende jaren een groot deel van hun woningbezit moeten verduurzamen?

3. Is het College bereid om te onderzoeken of de methodiek van provincie Utrecht ook in de gemeente Groningen kan worden gebruikt?

4. Is het college bereid om samen met woningbouwcorporaties plannen te ontwikkelen rondom het beschermen van verblijvende dieren bij grootschalige renovatie- en verduurzamingsprojecten?

5. Kan natuurvriendelijk isoleren ook onderdeel worden van de campagnes van Duurzaam Groningen, waarbij de campagnes zich bijvoorbeeld kunnen richten op individuele huizenbezitters? Wat onze fracties betreft zou het college daarvoor ook de samenwerking kunnen zoeken met verschillende (lokale) natuurorganisaties om zo meer ruchtbaarheid te geven aan het belang van natuurinclusief verduurzamen en renoveren.

In afwachting van uw antwoord,

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren),

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks)

Interessant voor jou

Mondelinge vragen: Meer groen in de Moesstraat

Lees verder

Mondelinge vragen: maatregelen Vogelgriep

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer