Monde­linge vragen: maat­re­gelen Vogel­griep


Indiendatum: mei 2023

VI Vragen van de fracties van PvdD en D66 over vogelgriep (Janette Bosma)

Afgelopen week zijn er honderden dode vogels gevonden in De Onlanden die zijn overleden aan de vogelgriep. Onderzoekers spreken van de grootste vogelgriepuitbraak die er ooit is geweest. Een zeer zorgelijke situatie wat de fracties van de Partij voor de Dieren en D66 betreft. Het opruimen van dood wild is een provinciale aangelegenheid, maar uit onderzoek blijkt dat beleid versnipperd is. Dit vergroot de kans op een snelle verspreiding volgens virologen. Uit nauw contact met de dierenambulance weten we er veel onduidelijkheid bestaat over wie verantwoordelijk is voor het probleem. De dierenambulance Groningen heeft de afgelopen tijd fors meer kosten gemaakt door het opruimen van dode dieren door het vogelgriepvirus. De vogelgriepdieren zorgen voor extra werk en hogere kosten voor de dierenambulance, voor bijvoorbeeld meer beschermende pakken, ontsmettingsmiddelen en hogere dierenartskosten. Hier worden ze in Groningen niet voor gecompenseerd, terwijl dit in andere gemeentes, zoals Enschede wel het geval is.

Om zo snel mogelijk de verdere verspreiding van het virus te voorkomen moet er adequaat gehandeld worden. Daarom stellen de fracties van de Partij voor de Dieren en D66 de volgende vragen:

- Kan het college op korte termijn in gesprek gaan met het rijk en de provincie om de urgentie van een snelle en eenduidige aanpak kenbaar te maken?

- Wat is volgens het college belangrijk in de preventie van een mogelijke zoönose?

- Is er financiële compensatie mogelijk voor de hogere kosten die de Dierenambulance Groningen maakt door de vogelgriep?


https://dvhn.nl/groningen/Hond...

https://www.nrc.nl/nieuws/2023...

HTTP://Pointer.kro-ncrv.NL/ver...


PERSBERICHT:

Raadsfracties Partij voor de Dieren en D66 maken zich zorgen over vogelgriep en roepen college op tot actie

Afgelopen week zijn er honderden dode vogels gevonden in De Onlanden die zijn overleden aan de vogelgriep. Natuur- en dierenbeschermingsorganisaties hebben de handen vol aan het opruimen van de dieren. Om zo snel mogelijk de verdere verspreiding van het virus te voorkomen moet er volgens de Partij voor de Dieren en D66 snel en adequaat gehandeld worden. Daarom vragen zij woensdag aan het college of zij in gesprek willen gaan met het Rijk en de provincie om tot een snelle aanpak te komen.


Daarnaast brengen ze aan het licht dat de dierenambulance Groningen fors meer kosten maakt dan gebruikelijk door de vogelgriep. Raadslid Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Wij zouden graag zien dat de dierenambulance Groningen financieel gecompenseerd wordt voor het opruimen van de dode dieren. De zorg voor de vogelgriepdieren leidt tot extra werk, meer beschermende pakken, ontsmettingsmiddelen en hogere dierenartskosten terwijl ze hier niet voor gecompenseerd worden. Wij vinden het belangrijk om ze hierin te ondersteunen en vragen daarom de wethouder om meer financiële middelen voor de dierenambulance om verdere verspreiding te voorkomen.”

De verspreiding van het virus brengt risico's met zich mee. Raadslid Andrea Poelstra-Bos (D66): “Uit onderzoek blijkt dat het beleid om de verspreiding van het virus tegen te gaan versnipperd is. Volgens virologen vergroot dit de kans op een snelle verspreiding. Een zeer zorgelijke situatie wat betreft de fracties van zowel de raad als de Provinciale Staten. Daarom vragen wij beide colleges om snel de handschoen op te pakken om samen (indien nodig ook samen met het Rijk) een eenduidige aanpak te maken om erger te voorkomen. Ook zijn we benieuwd wat het college verder kan doen in de preventie van zoönosen.”

Interessant voor jou

Natuurvriendelijk isoleren.

Lees verder

Schriftelijke vragen: Politieontruiming van het academiegebouw RUG

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer