Monde­linge vragen: het gebruik van grasveld met bomen als opslag­terrein


Indiendatum: 24 jan. 2023

II Vragen van de PvdD over het gebruik van grasveld met bomen als opslagterrein (Bart Hekkema)

Hoewel we bijna allemaal met recht terugkijken op een mooie editie van Eurosonic Noorderslag zijn er

ook een aantal mensen die hier - volgens onze fractie terecht - een kater aan hebben overgehouden.

Het grasveldje aan de Palmslag, één van de weinige groene plekken in de Oosterpoort, is namelijk meer

dan een week lang gebruikt als opslagterrein en personeelsrestaurant voor Eurosonic Noorderslag. Het

grasveldje was recent weer ingezaaid en door buurtbewoners van bloembollen voorzien, nadat een

woningcorporatie het eerder al als opslagterrein had gebruikt. Er lijken hier een aantal zaken mis te zijn

gegaan. In de eerste plaats hebben bewoners in een brief op 5 januari van de organisatie van ESNS

alleen te horen gekregen dat het festival mogelijk ‘enige logistieke en/of geluidshinder’ zou kunnen

veroorzaken en waarbij aan de Palmslag ook enige parkeerplaatsen zouden worden afgezet. Dat is meer

dan logisch.

Wat minder logisch is, is dat bewoners op 11 januari moesten constateren dat het volledige grasveldje

werd volgebouwd met een grote tent, afzethekken, rijplaten en zeecontainers voor bevoorrading. Pas

twee dagen later - nadat bewoners contact hadden opgenomen met de gemeente - kregen direct

omwonenden een brief waarin dit gebruik van het veld werd aangekondigd en ook hier werd enkel een

e-mailadres om contact op te nemen opgegeven. Een aantal buurtbewoners beschikt niet over een

computer en kon dus niet telefonisch contact opnemen. Na klachten heeft de gemeente contact

opgenomen met de organisator en zijn er enige verbeteringen doorgevoerd.

In de tweede plaats zijn er veel rijplaten en bevoorradingscontainers geplaatst op of nabij boomwortels

en is de grond flink ingeklonken. Ook is er snoeiwerk uitgevoerd. Het is daarbij de vraag of dit in de

vergunningsaanvraag is meegenomen en of de gevolgen hiervan zijn getoetst. De struiken aan de rand

van het veldje zijn een geschikte plek voor egels in winterslaap. De gemeente heeft al contact met

bewoners en aangegeven dat het veldje zal worden hersteld. Desondanks stellen we toch een aantal

vragen:

1. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken op zowel organisatorisch als communicatief gebied?

2. Kan het college toezeggen dat het grasveld aan de Palmslag in vervolg niet meer gebruikt zal worden

als opslagterrein voor Eurosonic Noorderslag en dat de gemeente samen met de organisatie op zoek

gaat naar een meer geschikte locatie voor deze noodzakelijke opslag?


Indiendatum: 24 jan. 2023
Antwoorddatum: 25 jan. 2023

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij verder met vragen van de Partij voor de Dieren over het

gebruik van een grasveld met bomen aan de Palmslag, als ik me niet vergis, als opslagterrein.

De heer Hekkema.


De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Ook voor deze mooie inleiding

alvast, want dat is precies waar het om ging. Het grasveldje aan de Palmslag is één van de

weinige groene plekken in de Oosterpoort en door buurtbewoners ook echt gekoesterd

daarom. Daar hebben zij zelf ook een tijdje geleden bloembollen ingezaaid. Tot hun grote

verbazing werd dat grasveldje voor de opbouw van Eurosonic Noorderslag gebruikt als

opslagterrein. Niet alleen voor die grote tent die er kwam te staan, maar ook voor rijplaten

en voor grote zeecontainers, waarbij ook de vraag ontstond dat de zeecontainers op of heel

nabij de boomwortels stonden. Ook is een deel van de struiken weggesnoeid om ruimte te

maken voor een voetpad voor de bevoorrading. Al met al verdiend deze gang van zaken, wat

onze fractie betreft, niet de schoonheidsprijs op zowel organisatorisch als communicatief

gebied. We zouden heel graag van het college willen horen hoe we dit in de toekomst gaan

voorkomen en daarbij ook dan de toezegging willen hebben dat we dit grasveldje daar niet

weer voor gaan gebruiken.


Voorzitter: Dank u wel. Wethouder De Wrede.


Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Het college kan heel kort zijn. Het gebruik van

dat grasveld aan de Palmslag is keurig netjes door ESNS aangevraagd en dat is ook vergund.

We kunnen wel zeggen dat daar een fout is gemaakt. Dat had niet moeten gebeuren, want

ook dit kleine grasveldje heeft wel degelijk een belangrijke ecologische functie. U hebt dat

zonet ook uiteengezet. Daar zijn dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. De

organisator heeft in eerste instantie in de bewonersbrief van vijf januari geen melding

gemaakt van dat veldje en later op 13 januari hebben ze wel gedaan. Op 17 januari is er een

rondleiding voor omwonenden van de Oosterpoort georganiseerd, maar dat maakt niets

goed van wat daar is gebeurd op dat grasveldje. Kunnen wij toezeggen dat het grasveld aan

de Palmslag niet weer gebruikt zal worden als opslagterrein? Dat hebben wij inderdaad

ondertussen al afgesproken met Eurosonic Noorderslag dat we voor een volgende editie op

zoek gaan naar een andere plek voor de voorraadcontainers. Daarnaast kunnen we ook

toezeggen dat er wordt gekeken in overleg met Stadsbeheer wat er nodig is om dit veldje

weer te herstellen. Daar wilde ik het graag op dit moment bij laten.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Broodvergisters

Lees verder

Mondelingen vragen: Tractoren in de binnenstad.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer