De echte prijs van CO2-uitstoot en parti­ci­patie bij een CO2-neutraal Groningen in 2035


2 februari 2023

Gisteren hebben we tijdens de raadsvergadering samen met andere partijen door middel van een motie gevraagd om extra inspanningen van het college om inwoners van de gemeente te betrekken bij de ambities voor een CO2-neutraal Groningen in 2035. Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om het opwekken van duurzame energie, het besparen van energie en het verminderen van de uitstoot door verkeer, bedrijven en instellingen.

Inspraak is daarbij meer dan het invullen van vragenlijsten of meedenksessies. We moeten ervoor zorgen dat inwoners invloed hebben op de plannen en dat alle doelgroepen bereikt worden; van de dorpen tot de verschillende wijken, van jong tot oud en van rijk tot arm. De gemeente zou daarvoor verschillende instrumenten kunnen inzetten, waarbij een burgerberaad ook tot de mogelijkheden behoort. Met de aangenomen motie gaat de gemeente onderzoeken op welke momenten in het besluitvormingsproces de stem van inwoners nadrukkelijker naar voren kan komen en welke instrumenten daarvoor geschikt zijn. Raadslid Bart Hekkema: "We moeten iedereen betrekken bij onze plannen voor een CO2-neutraal Groningen en dan natuurlijk vooral ook jongeren. Zij zijn degenen die hoofdzakelijk te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatcrisis en zijn vaak ook degenen die de slimme en broodnodige oplossingen hebben."

Ook hebben we tijdens de raadsvergadering, op initiatief van Student&Stad, met een motie gevraagd om onderzoek te doen naar beprijzing van CO2-uitstoot. Er moeten grote investeringen worden gedaan in de energietransitie, maar het is daarbij vreemd dat de maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot nooit worden meegerekend. Met andere woorden: de opbrengsten van nu veel geld investeren in de energietransitie zijn vele malen hoger dan de financiële kosten op dit moment. Denk daarbij aan geld, maar vooral ook aan de maatschappelijke gevolgen van CO2-uitstoot op de leefbaarheid en gezondheid van inwoners. Alles wat we nu doen levert ook op dat gebied veel meer op. De kosten van de uitstoot van broeikasgassen, zowel financieel als maatschappelijk, moeten we daarom meenemen in onze beleidsafwegingen.

De moties zijn hier te vinden:

Motie: Participatie bij Routekaart 2035 CO2-neutraal

Motie: Weeg kosten beperking CO2 uitstoot mee in prijs!

Gerelateerd nieuws

Opinie| De wolf of het stokpaardje?

De wolf of het stokpaardje? Iedereen kent de grote boze wolf die in veel sprookjes voorkomt. De bekendste moet Roodkapje zij...

Lees verder

Wij willen loslooproutes voor honden behouden.

Deze week kwam het college van de Gemeente Groningen met de mededeling dat het losloopgebied in het Noorderplantsoen wordt ve...

Lees verder