Wij willen losloop­routes voor honden behouden.


Wij stellen vragen na inkorten losloop­route Noor­der­plantsoen en vragen naar alter­na­tieve oplos­singen om overlast te beperken.

14 februari 2023

Deze week kwam het college van de Gemeente Groningen met de mededeling dat het losloopgebied in het Noorderplantsoen wordt verkleind. Wij stellen vragen over dit besluit. Wij willen dat andere maatregelen, die ook ten gunste van hondenbezitters zijn, worden onderzocht.

In de binnenring van Groningen hebben we niet veel plekken waar hondenbezitters met hun loslopende honden samen kunnen komen. De meeste losloopplekken zijn kleine stukjes groen die vaak langs drukke wegen of fietspaden liggen. Hierdoor zijn deze niet geschikt voor alle honden en al helemaal niet voor groepen loslopende honden. Hierdoor zijn mensen met honden uit verschillende wijken afhankelijk van het Noorderplantsoen voor een veilige, rustige losloopplek. Wij willen dat een dergelijke plek voor hen en hun honden beschikbaar blijft.

In vergelijking met het Vondelpark in Amsterdam, waar bijna het gehele park losloopgebied voor honden is, is het losloopdeel in het Noorderplantsoen klein. Wij vragen daarom aan het college of andere maatregelen niet geschikter zijn, aangezien wekelijks honderden mensen met hun hond gebruik maken van deze losloopplek. ‘Wij willen dat goed afgewogen wordt hoe de overlast zich verhoudt tot de vele gebruikers van het park. In plaats van het losloopgebied te verkleinen, kunnen er misschien ook andere maatregelen genomen worden, zoals bosschages of houtwallen, om de kans op overlast te verkleinen.
Daarnaast vragen we het college om in het nieuwe Zuiderpark en de nieuw aan te leggen stadswijken losloopgebieden te creëren en bestaande losloopplekken middels loslooproutes met elkaar te verbinden.

De vragen vindt u hier: Schriftelijke vragen: Loslooproutes honden