Zomer­reces tot 6 september


20 juli 2023

Het politiek jaar zit er op! Nu eerst zomerreces!

Dit was ons eerste jaar in de coalitie met een wethouder in het gemeentebestuur! We zijn trots op wat we hebben bereikt en blij met de samenwerkingen dit jaar!

We zijn trots dat het college de jacht op gemeentelijke gronden heeft verboden en dat er een overeenstemming is gekomen met de natuurorganisaties over de Oude Held en de Suikerzijde. Middels het coalitieakkoord is het Driebondsbos behouden: waar we ontzettend blij mee zijn!

Wij zijn trots dat de vergoeding dierenartskosten voor minima is aangenomen, net als de inzet van proefdiervrije innovaties en natuurlijk het vergunningsplichtig maken van het gebruik van dieren bij evenementen! Ook zetten we in op samenleven met dieren door bijvoorbeeld wespenoverlast op een diervriendelijke manier op te lossen.

Maai mei niet is wegens succes uitgebreid van 2 naar 85ha in onze gemeente! We zetten ons immers in voor groen, ecologie, biodiversiteit en de bomen. Denk aan groenbeheer, maaibeleid en het meenemen van groen en dieren in nieuwbouwprojecten.

Door de energie en inflatiecrisis was 2022 een vreemd jaar. Gelukkig heeft de raad een noodpakket energiekosten aangenomen. Ook hebben we ons ingezet op andere maatschappelijke thema's. Zo wordt er gekeken naar de inzet van tandartsbussen (voor kinderen van minima gezinnen) en hebben we verschillende moties gesteund die betaalbaar wonen belangrijk maakt. Ook zetten we ons in voor behoud atelierruimte en broedplaatsen en wordt sinds onze motie de registratie van geslachtsverandering vergoed door de gemeente.

Kirsten de Wrede is met ecologie, landelijk gebied en natuurlijk eiwittransitie aan het pionieren. Ze is in gesprek geweest met partners, heeft visies geformuleerd en is bezig met een routekaart voor deze onderwerpen. Aankomend politiek jaar kan je meer van haar verwachten op dit gebied.

Afgelopen weken hebben we ook niet stil gezeten. Zo hebben we teruggeblikt op de jaarrekening en hebben we het voorjaarsdebat gevoerd. U kunt deze teruglezen en terugkijken via deze links:

Voorjaarsdebat en Jaarrekening

Dit zomerreces zullen we minder actief zijn in de mail en social media. Wij gaan ook even genieten van de vakantie. Vanaf 6 september begint het politiek jaar weer.

Fijne zomer iedereen!


En na het reces druk bezig met de verkiezingen voor de Tweede Kamer.


Groeten Wesley, Terence, Janette, Bart en Linda

Gerelateerd nieuws

Akkoord over natuurcompensatie Suikerzijde

Negen Groningse natuur- en milieuorganisaties* en de gemeente Groningen hebben samen een aangepast plan bedacht voor de natuu...

Lees verder

Wij zijn terug van reces!

We zijn terug van reces en daardoor begint het politieke jaar weer! Schriftelijke vragen Klimaat en Veiligheid. Tijdens he...

Lees verder