Janette Bosma


Raadslid

De urgentie van de klimaatcrisis – die juist de jongere generaties het hardst gaat raken – wordt nog te vaak onderschat.

Janette Bosma (1997) Zij/haar is raadslid voor de Gemeente Groningen.

Ze woont in de Oranjebuurt en werkt als docent bij de afdeling Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Janette is opgegroeid in een klein dorpje naast Leeuwarden en heeft daarna Nederlands en Filosofie gestudeerd in Groningen en Utrecht. Sinds 2016 is zij actief bij de Partij voor de Dieren. Voordat ze in maart 2022 werd verkozen als raadslid heeft ze verschillende functies bij de jongerenpartij PINK! vervuld.

In een stad als Groningen met een jonge sfeer en studentencultuur is het belangrijk dat er meer representatie van jongeren in de politiek komt. “De urgentie van de klimaatcrisis – die juist de jongere generaties het hardst gaat raken – wordt nog te vaak onderschat. Juist in de lokale politiek kan je hier op veel vlakken verschil maken. Ik ga me inzetten voor een groene, duurzame en diervriendelijke stad.”

Portefeuilles:

  • Cultuur
  • Onderwijs
  • Jongeren
  • Volksgezondheid
  • Sport en bewegen
  • Evenementen
  • Asielbeleid & Vluchtelingen
  • Diversiteit & Emancipatie
  • Democratische vernieuwing
  • Toegankelijkheid

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws