Janette Bosma


Raadslid

1. Wie is...?

Ik ben Janette, 24 jaar en woon met mijn huisgenoten aan het Noorderplantsoen in Groningen. Momenteel ben ik docent bij de afdeling Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier geef ik taalfilosofische en tekstanalytische vakken en doe ik daarnaast onderzoek naar poëzie. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje naast Leeuwarden en heb daarna Nederlands en Filosofie gestudeerd in Groningen en Utrecht. Ik ben sinds 2016 actief bij de Partij voor de Dieren. Ik heb als fractieondersteuner in de Provinciale Staten gewerkt en verschillende functies bij de jongerenpartij vervuld.

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld?

Groningen is een stad met een jonge sfeer en studentencultuur waardoor ik me er altijd thuis heb gevoeld. Ik heb me kandidaat gesteld voor de Gemeenteraadsverkiezing, omdat ik het belangrijk vind dat er meer representatie van jongeren in de politiek komt. Ik vind dat de urgentie van de klimaatcrisis – die juist de jongere generaties het hardst gaat raken – nog te vaak wordt onderschat. Daarnaast vind ik juist lokale politiek zo leuk, omdat deze het dichtst bij mensen staat. Een fijn en veilig huis in een groene omgeving zijn dingen die iedereen belangrijk vindt en dat zijn lokale aangelegenheden.

3. Wat betekent de Partij voor de Dieren voor jou?

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet alleen naar de belangen van mensen kijkt, maar inziet dat de belangen van mensen, dieren en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We kunnen niet zonder dieren en natuur leven, dus is het belangrijk om dieren en het milieu zo goed mogelijk te beschermen en het groen in de stad te bevorderen. De biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis kunnen gezamenlijk worden aangepakt en hierbij kunnen we jouw stem goed gebruiken!

4. Als je wordt verkozen, waar wil je je dan de komende periode voor inzetten?

Ik wil me inzetten voor een groene, duurzame en diervriendelijke stad. Dat betekent dat ik de bestaande natuur wil beschermen, maar ook actief wil bevorderen. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat de eiwittransitie hoog op de agenda komt te staan; er moet minder dierlijk en meer plantaardig gegeten worden. Last but not least, moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie en vermaak ten koste van dieren.

5. Wat zou je Groningse stemmers mee willen geven die de Partij voor de Dieren nog niet kennen?

Alhoewel veel regelgeving landelijk wordt bepaald, is er lokaal ook ontzettend veel winst te behalen wat betreft de bescherming van dieren, natuur en milieu. Kijk maar eens naar de hoeveelheid bomen die afgelopen jaren zijn gekapt door de gemeente en het aantal dieren dat is gesneuveld door de jacht. Allemaal dingen die we lokaal kunnen en willen aanpakken.

6. Noem eens twee speerpunten waar je je hard voor wilt maken in Groningen en waarom?

- Meer groen in de straat. Steeds vaker verdwijnt groen uit het straatbeeld, terwijl het goed is voor de biodiversiteit en het bewezen is dat mensen gelukkiger worden van een groene leefomgeving. Er worden geen bomen meer gekapt en er wordt geen chemisch gif meer gebruikt. Er komen meer geveltuintjes en bewoners worden geïnformeerd over het vergroenen van hun tuin.

- De lokale economie wordt versterkt. De gemeente ondersteunt lokale producenten die hun producten in de regio willen verkopen. Een lokale, circulaire economie is de toekomst. Het is duurzamer en op deze manier weet je waar en onder welke omstandigheden je eten en spullen geproduceerd zijn.