Monde­linge vragen: Afsluiten water gezinnen


Indiendatum: mrt. 2023

I Vragen van de fracties van D66, GroenLinks, PvdA en PvdD over afsluitingen van het water


De Kinderombudsman deed op dinsdag 28 februari jl. samen met de VN-rapporteur een oproep in

Nieuwsuur om te stoppen met afsluiten van gezinnen met kinderen van hun watervoorziening, als zij

de waterrekening niet meer kunnen betalen1 Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben

kinderen fundamenteel recht op toegang tot schoon drinkwater. D66 en Groen Links zijn het eens

met de oproep van de Kinderombudsman. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven dat het afsluiten

van gezinnen niet wenselijk is.

Hiermee is Nederland uniek in Europa, mede omdat het Europees Parlement al eerder de lidstaten

van de Europese Unie heeft aangesproken dat het onwenselijk is dat dit gebeurt. Ook de

Kinderombudsman benadrukt dat: "Kinderen hebben water nodig, niet alleen voor hygiëne en

voedsel. Kinderen hebben ook water nodig om sociaal mee te kunnen doen."

Zowel de Gemeente Groningen als de Provincie Groningen zijn aandeelhouder van het Waterbedrijf

Groningen. Het Waterbedrijf Groningen heeft laten weten dat zij in 2022 bij ca. 0,013% van het totaal

aantal aansluitingen (275.000) vanwege wanbetaling tot afsluiten zijn overgegaan2

. Dat mag in Nederland, omdat kinderen in de huidige wet- en regelgeving kinderen niet zijn aangemerkt als

kwetsbare inwoners. Toch is dit relatief veel in vergelijking met andere waterbedrijven in het land, en

wat ons betreft dan ook zeer onwenselijk.

Daarom hebben de fracties van D66, Groen Links en PvdA de volgende vragen:

- Is het college bereid om Waterbedrijf Groningen te vragen deze gezinnen onmiddellijk weer

aan te sluiten zodat het basisrecht op water van deze kinderen gewaarborgd wordt?

- De Nederlandse overheid beschouwt kinderen niet als kwetsbaar, waardoor de huidige weten regelgeving het afsluiten van water bij gezinnen met kinderen toelaat. Is het College

bereid om bij de landelijke overheid, eventueel via de VNG en andere overlegorganen, aan te

dringen om de wet- en regelgeving aan te passen zodat kinderen wel als kwetsbaar worden

aangemerkt?

- Hoe kan het dat in Groningen relatief veel huishoudens van het water worden afgesloten in

vergelijking met andere waterbedrijven in de rest van het land?

- Wat gaan de Colleges in hun rol als aandeelhouder doen om dit te voorkomen?

Indiendatum: mrt. 2023
Antwoorddatum: 8 mrt. 2023

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Loslooproutes honden

Lees verder

Mondelinge vragen: herstellen fietsroutes langs Julianaplein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer