Monde­lingen vragen: Bereik­baarheid stem­bu­reaus voor mensen met beperking.


Indiendatum: 8 mrt. 2023

Mondelingen vragen PvdD bereikbaarheid stembureaus voor mensen met beperking.

Vanuit de FNV is aangekondigd dat er stakingen plaats vinden van het streekvervoer op 15 maart a.s.

Meerdere nieuwssites[1] rapporteren dat belangenorganisaties merken dat blinden en slechtzienden thuis dreigen te blijven, omdat het voor hen niet mogelijk is om hun bestemming zonder het openbaar vervoer te bereiken.

Vanuit het democratisch recht hebben ook deze inwoners recht om te stemmen en als een inclusieve gemeente is dit ook iets dat we, ons inziens, moeten faciliteren.

Ondanks dat een stembureau beschikt over hulpmiddelen zoals een loep/vergrootglas en het pand rolstoeltoegankelijk moet zijn, is er ook een doelgroep die meer behoefte heeft aan andere materialen. Denk aan audio-materialen, zoals de stemmal met soundbox[2] voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening.

Op de website van de gemeente Groningen[3], wordt alleen het stembureau bij GGD, Hanzeplein benoemd als toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn. De Doopsgezinde kerk aan de Boteringestraat in Groningen is het enige stembureau voor doven en slechthorenden. Deze locaties zijn voor mensen vanuit buitenwijken en dorpen niet bereikbaar zonder openbaar vervoer.

Vraag:

  • Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om ervoor te zorgen dat stemmen voor iedereen- dus ook voor mensen die blind, slechtziend, doof en/of slechthorend zijn- mogelijk is volgende week woensdag 15 maart?

Janette Bosma
Partij voor de Dieren

[1] https://www.nu.nl/binnenland/6253755/slechtzienden-blijven-thuis-door-ov-staking-zorgen-over-actie-op-verkiezingsdag.html

[2] https://www.oogvereniging.nl/leven-met/stemmen-met-een-oogaandoening/

[3] https://www.stembureausingroningen.nl/map

Indiendatum: 8 mrt. 2023
Antwoorddatum: 8 mrt. 2023

Antwoord Wethouder Molema:
Op de dag van de verkiezingen rijden er verkiezingstaxi's. Dit organiseert de gemeente bij elke verkiezing. Als de stakingen door gaan 15 maart, zal hier extra aandacht aan gegeven worden, zodat men ook weet dat ze hier gebruik van kunnen maken. Er wordt echter wel extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van gebouwen. Deze is niet altijd goed voor mensen met een beperking en medewerkers worden getraind hoe ze deze mensen kunnen ondersteunen in de stembureaus. Hier zijn ze druk mee bezig, maar zal niet voor elke locatie al het geval zijn. Ze houden ons op de hoogte hoe dit verder gaat i.v.m. de stakingen.