Linda Wijnalda


Frac­tie­me­de­werker

'Ik kom op voor mensen, dieren, natuur en milieu. Een vreedzame leefbare wereld ontstaat als daar harmonie is!'

Linda Wijnalda (1987) Zij/haar is fractiemedewerker bij de Gemeenteraadsfractie Groningen. Linda is geboren in het oosten van de provincie Groningen, maar op twee jarige leeftijd verhuisd naar Zuid Oost Drenthe waar zij opgroeide. Toen ze bijna 18 was en ging studeren, verhuisde zij naar de stad Groningen. Sinds een aantal jaren woont zij in het mooie Garmerwolde met haar man en dieren. Voordat Linda fractiemedewerker werd, heeft ze 15 jaar gewerkt in de verslavingszorg. Ze heeft binnen verschillende klinische en poliklinische afdelingen gewerkt, maar een groot deel was binnen de jeugd verslavingszorg met nadruk op Cognitieve gedragstherapie, groepsdynamica en familie/gezinsgericht werken. Daarnaast vervult zij de functie van Klachtenfunctionaris en heeft ze een eigen bedrijf in Animal Friendly Merchandise. Binnen de Partij voor de Dieren is Linda vrijwillig werkgroepcoördinator en was ze onderdeel van het Campagneteam Gemeenteraadsverkiezingen.

Linda hoopt haar passie en creativiteit kwijt te kunnen als fractiemedewerker door mee te werken aan politieke stukken, maar daarnaast ook media te verzorgen voor de fractie. Ze vindt dat de Partij voor de Dieren een realistische visie heeft waarin mens, natuur en dieren vreedzaam en klimaatvriendelijk kunnen samenleven. Ze hoopt een bijdrage te leveren aan lange termijn oplossingen voor grote problemen zoals de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, energiecrisis, woningcrisis, zoönosencrisis en de bioindustrie. Hoe meer zij zich verdiept in de relatie tussen mens, dier en natuur, hoe meer zij er achter komt dat het huidige systeem houdbaar is en dat dit niet de toekomst biedt die zij hoopt dat wij, mensen en dieren, met ons allen hebben. Zij vindt het belangrijk op te komen voor de 'vergeten' stemmen in de samenleving.

Dierenrechten en dierenwelzijn, uitbreiding van natuur en biodiversiteit, toekomst voor de kinderen van nu, minder armoede, eerlijke verdeling van middelen, participatie en gelijkheid en cultuur zijn belangrijke thema's voor haar.