Woord­voering: Riool­wa­ter­on­derzoek drugs­ge­bruik


24 november 2022

Dank voorzitter en dank voor dit zeer interessante onderzoek,

We willen vaak bovenaan staan in lijstjes maar dit lijstje is wel zeer verontrustend. In onze gemeente wordt boven gemiddeld veel drugs gebruikt. We zien een hoog Cocaïne-, Amfetamine-, 3-4MMC en Cannabisgebruik. Het rapport geeft aan dat met deze drugs ook op illegale wijze veel geld wordt verdiend. Onze fractie vindt dit, met name het gebruik van fysiek verslavende drugs onder jongeren, zeer verontrustend.

Om het gebruik proberen te duiden, en we zijn zelf natuurlijk geen experts. Groningen is een jonge studenten stad en uit onderzoek van het Trimbos blijkt dat deze leeftijdscategorie het meeste drugs gebruikt. Dit geldt ook voor de meest gevonden drugs in dit rioolwateronderzoek. Behalve op drugs is op veel dingen inflatie geweest, waardoor drugs in verhouding tot een aantal jaren geleden verhoudingsgewijs goedkoper is. Naast dat er via bekenden en dealers drugs wordt gekocht is dit verkrijgen van drugs veel makkelijker geworden online en via apps als Whatsapp en Snapchat.

Vanuit de jeugdverslavingszorg krijg ik signalen dat ouders niet altijd evenveel zicht hebben op de online wereld van jongeren, waardoor het probleem onder de radar kan blijven. Als men op jonge leeftijd met tabak en softdrugs begint, is dat een van de factoren die kan bijdragen aan de stap naar problematisch middelengebruik.

Daarnaast is er mogelijk sprake van groepsdruk en groepsvorming. Voor veel jongeren zijn fysiek verslavende middelen geen no go meer. Er is duidelijk een cultuurverandering geweest. Uit het Nationaal Uitgaansonderzoek 2020 blijkt dat drugsgebruik als geaccepteerder wordt ervaren.

Om erachter te komen wat jongeren en jongvolwassen in onze gemeente beweegt, zouden we onderzoek moeten doen. Bijvoorbeeld aan de hand van het Cumulatieve Risicomodel. Het Ijslandse preventie model is een bewezen middel om middelengebruik te verminderen. We zijn goed op weg een gezonde leefomgeving te creëren maar daarnaast moeten we inzicht krijgen wat deze groep gebruikers in onze gemeente beweegt zodat we daar een aanpak op kunnen ontwikkelen.

Jongeren en jongvolwassen ervaren veel druk: stufi- leenstelsel, een periode corona met weinig sociaal contact, somber toekomstperspectief op de woningmarkt, er zijn lange wachttijden in de zorg en GGZ. In hoeverre werkt dat mee in een jonge gemeente als de onze?

Wij denken aan de volgende oplossingsrichtingen en zijn benieuwd hoe het college en de burgemeester hiernaar kijkt.

- Integraal plan: Door met jongerengroepen in contact te gaan tezamen met jongerenwerkers, verslavingszorg, politie en ouders, kan er een integrale aanpak gegeven worden. In onze gemeente wordt deze aanpak ook al toegepast.

- Jeugdwerkers inzetten. Zowel vanuit WIJ en verslavingszorg instellingen.

- Integrale overleggen over wijken met verslavingszorg, ggz, Politie, Leerplicht, WIJ. Ook dit gebeurt deels al in onze gemeente, maar wellicht kan dit uitgebreid worden.

- Inzetten op preventie. Niet alleen voorlichting, maar ook op andere culturele, sportieve activiteiten. Ofwel zoals genoemd, het Ijslandse preventie model. En daarin te kijken naar Het Cumulatieve Risicomodel (Hermanns, 2009) en op meerdere levensgebieden ondersteunen en samenwerken om de risico’s zoveel mogelijk in te perken.

Tot slot zijn we benieuwd naar een aspect dat in dit onderzoek niet aan licht komt. Namelijk het gebruik van medicinaal verslavende middelen zoals bijvoorbeeld Oxycodon en medicinale amfetamines. Wij zien een onderzoek zoals deze nu gedaan is ook een goede manier om dit te gaan monitoren. In Amsterdam ziet het Trimbos in 2020 geen heroïnegebruik bij jeugd, maar is 11% wel bekend met middelen als oxycodon, vaak via de huisarts voorgeschreven. Daarnaast wordt oxycodon veelal gebruikt door vrouwen in een oudere leeftijdsgroep. We horen graag hoe andere partijen het zien qua integrale aanpak op gebied van medicinale drugs, recreatief gebruik en qua zorgaanpak.

Dank u voorzitter