Woord­voering: Schoon­makers


23 november 2022

De heer Van Zoelen: Dank, voorzitter, en ook dank aan de inspreker en dank voor de brief.

Schoonmaker is een mooi beroep. Ik zeg dat omdat ik zelf ook heel lang Schoonmaker ben

geweest en ik heb die ontwikkeling ook gezien. Ik maakte met collega's, dat was nog op de

campersberg, de rode toren schoon. Die bestond uit dertien verdiepingen. Dat deden we,

geloof ik, toen met negen personen en zes jaar later was ik nog met één ander iemand over

om dat hele gebouw schoon te maken, en daar is winstmaximalisatie geweest. Dus ik zou

echt mijn handen op elkaar hebben gedrukt als ik in dienst had kunnen treden bij een goede

werkgever of dat was misschien ook voor het werk leuk, maar waar de rust was om je werk

goed te doen. Het plan om de schoonmakers in dienst te nemen is zeer belangrijk. Als wij

ook een beter loon bieden, een minimumloon, onze CAO, dan zal dat ook concurreren met

de huidige schoonmaakbedrijven waar ze in dienst zijn. Ik heb er het volste vertrouwen in

dat de schoonmakers nu ook hun weg richting de gemeente zullen vinden. Het is natuurlijk

altijd spannend en mogelijk speelt die krapte op de arbeidsmarkt nu ook in discussie. De

11

huidige schoonmaakbedrijven waar de mensen in dienst zijn, willen natuurlijk ook hun

schoonmakers houden. Wij bieden betere mogelijkheden, en wat onze insteek was, dat is

ook dezelfde wat mijn buurman aankaartte, is dat je onderdeel bent. Schoonmaken is een

proces of dat maakt deel van een organisatie. Het is heel belangrijk werk dat je in een

opgeruimde omgeving werkt, dus er moeten ook doorgroeimogelijkheden zijn. Je maakt

deel uit van de organisatie, dus daar horen doorgroeimogelijkheden bij.