Terence van Zoelen


Raadslid

Terence van Zoelen (1974) is raadslid en was eerder lijstvolger en commissiewoordvoerder van de commissies Financiën & Veiligheid en Werk & Inkomen. Hij is geboren en getogen in Groningen Stad en groeide op in een politiek actieve familie, waar het maatschappelijk bewustzijn hem al vroeg werd bijgebracht. Hij studeerde aan de HTS en behaalde een master in Informatiekunde aan de RUG. Hierna werkte hij bij verschillende bedrijven als softwareontwikkelaar, totdat hij in 2014 zijn eigen softwarebedrijf Jaav oprichtte. In 2012 werd hij werkgroeplid van de Partij voor de Dieren in Groningen, en vanaf 2014 werd hij daarnaast actief als commissielid in de gemeenteraad. Hij vindt dat we ons moeten ontwikkelen naar een meer plantaardige samenleving. Voor hem is de ideale stad een groene stad. Een stad waar niet 1 op de 5 kinderen opgroeit in armoede zoals nu het geval is. Waar de prestatiedrang niet altijd voorop staat en waar mensen ook tot rust kunnen komen. Een gemeente die zijn best doet voor lokale bedrijven en die ijvert voor duurzame producten, voedsel, en kleding. Die geen historische gebouwen sloopt voor grote projecten, maar die renoveert. En last but not least, een gemeente die zoveel stappen zet om klimaatneutraal te worden, dat ze een lichtend voorbeeld wordt voor andere steden.Gerelateerd

Partij voor de Dieren wil ophel­dering over infor­matie-uitwis­seling met inspec­tie­diensten door Omge­vings­dienst Groningen

De Partij voor de Dieren wil weten of de informatie-uitwisseling van gegevens voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van BRZO bedrijven in Groningen op orde is. In het recente rapport `Een onzichtbaar probleem` van de Algemene Rekenkamer is namelijk gebleken dat het niet duidelijk is of de Omgevingsdienst Groningen voldoet aan de wettelijke plicht informatie met ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws