Initi­a­tief­voorstel '0= genoeg'


11 juni 2020

Lees hier het initiatiefvoorstel dat we samen met de SP hebben ingediend:

Initiatiefvoorstel '0 = genoeg'.


Status

Ingediend

Voor

Tegen