Meerdere bomen sterrebos blijven behouden!


Wij stelden vragen over de aanloop van het looppad in het Sterrebos

4 april 2024

UPDATE:

Goed nieuws! Van die 8 bomen die gekapt zouden worden kunnen er gewoon 7 worden behouden.

Raadslid Terence van Zoelen dook in het dossier en kwam erachter dat er geen goede onderbouwing is voor de kap. Het college antwoordt dan ook dat de huidige kapvergunning wordt aangepast, waardoor er nog maar één boom hoeft te verdwijnen.

------------------------------------------------------------------------------------------

De fractie, en voornamelijk Terence van Zoelen, is al een aantal weken bezig de plannen rondom het aan te leggen looppad nabij het Sterrebos in kaart te krijgen. Hieruit hebben wij meerdere vragen geformuleerd. Wat ons betreft kan het pad namelijk een stuk smaller, waardoor er wel een pad komt, maar er minder natuur en bomen verloren gaat als in het huidige plan.

Op woensdag 20 maart jongstleden is er door de bomengroep van Extinction Rebellion een petitie aangeboden tegen de bomenkap nabij de Waterloolaan. Naast de bomengroep heeft ook Vleermuiswerkgroep Groningen haar bezwaren aan ons kenbaar gemaakt en aangegeven niet op de hoogte te zijn geweest dat de aanleg van het pad van het Zuiderplantsoen richting Sterrebosstraat gepaard zou gaan met o.a. de kap van acht bomen. Hun zienswijze is mede in de petitie gedeeld. Gezamenlijk stellen zij dat de gepresenteerde plannen van het
Zuiderplantsoen een aantasting zijn van het kwetsbare en bijzondere ecosysteem van het Sterrebos. De gevolgen zijn volgens de initiatiefnemers niet te overzien.

Wij zijn eveneens bezorgd en vragen ons af waarom in het uiteindelijke ontwerp gekozen is voor een brede uitvoering van het wandelpad. De kaders die in het Rode Boekje (2014)zijn meegegeven aan de Combinatie Herepoort bepalen dat het behoud van ecologisch gegroeide waarde centraal moet staan. Eveneens is meegegeven dat kap van bomen rondom
en nabij de Waterloolaan beperkt moet blijven.

Uit technische navraag bij ambtenaren over dit proces blijkt dat in 2016 en 2017 de aannemer Combinatie Herepoort met diverse werkgroepen heeft gesproken en wensen heeft opgehaald. Op basis daarvan is het uiteindelijke ontwerp met de historische wandelroute opgesteld. Dit ontwerp is in november 2023 in een powerpoint presentatie aan de raad getoond*. Daaropvolgend zijn delen van het uiteindelijk ontwerp in de vorm van een Boom Effect Analyse in het raadsinformatiesysteem verschenen. Toen werd voor ons voor het eerst duidelijk dat voor het realiseren van het wandelpad 600 m2 bosplantsoen weggehaald zal worden en dat het pad een stuk breder zal worden dan door menigeen was voorzien!

Terence van Zoelen, raadslid van de Partij voor de Dieren vertelt:’’ Wij hebben veelvuldig contact gehad met ambtenaren en verschillende natuurorganisaties over de totstandkoming van de plannen voor dit wandelpad. Wij maken ons zorgen over het verlies van de bomen en daarmee het verlies van biodiversiteit. Dit pad is bijvoorbeeld gepland in een foerageergebied voor dwergvleermuizen. Wij willen niet dat dieren de dupe worden van deze ontwikkelingen. Wij zien mogelijkheden om meerdere bomen en leefgebied voor dieren te behouden en daarnaast het gebied toegankelijk te maken voor mensen, zoals gewenst.’’

Het Sterrebos is ontstaan in 1765 en heeft meerdere landschapsstijlen gekend. In het nieuwe plan wordt een breed wandelpad beoogd met bankjes en een groenstrook. Daarvoor zal 600m2 bosplantsoen worden weggehaald. Het uiteindelijke ontwerp lijkt in de Franse stijl te zijn (brede paden met bomen langs het pad), maar als we teruggrijpen op de Engelse stijl zal dit juist een smaller pad moeten worden.

Wij vinden het behoud van bestaand groen erg belangrijk. Daarom vragen wij het college over de besluitvorming en of ze het plan willen heroverwegen om zo de bestaande bomen te behouden.

Schriftelijke vragen: Aanleg looppad Sterrebos

* Deze presentatie is gebeurd in een beeldvormende sessie. In een beeldvormende sessie wordt vaak informatie gedeeld over een onderwerp die ambtenaren presenteren. Er is dan ruimte voor vragen aan de ambtenaren. Daarnaast zijn er meningsvormende sessies, hierin wordt gedebatteerd en neem je een standpunt in. Daarnaast zijn er besluitvormende sessies (raadsvergaderingen) waarin men stemt over de plannen. Dit plan is dus alleen in een beeldvormende sessie gepresenteerd.BorisLizzy87!

Gerelateerd nieuws

Groningen gaat het manifest van Stop Ecocide ondertekenen!

Stel ecocide strafbaar! Ondertekent Groningen het manifest? Het antwoord is JA! En dat doen ze op de dag van de biodiversitei...

Lees verder

Er komt een pilot voor koele vluchtplaatsen bij hitte n.a.v. onze vragen!

In 2022 stelden wij vragen over de beschikbaarheid van koele binnenruimtes aan het college. Vandaag kondigt het college aan o...

Lees verder