Week van het afval!


Met initi­a­tief­voorstel en een uitdaging!

22 mei 2023

Het is de week van het afval!

Het nieuwste IPCC rapport welke in maart uitkwam, was alarmerend. Als we nog dachten dat we de opwarming van de aarde een halt hadden kunnen doen toebrengen, dan werd die hoop nu echt de kop in gedrukt. De harde waarheid is dat we een opwarming van 1,5°C niet meer gaan halen, maar daar ruimschoots overheen gaan. De aarde staat in brand en wij zijn niet in staat om haar tijdig te blussen. We werken in Groningen hard aan klimaatadaptatie, energietransitie en verduurzaming in de brede zin van het woord. Het besparen en het verminderen van het gebruik van energie is de beste manier om echt een reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te bewerkstelligen. Ditzelfde principe geldt ook voor spullen. We staan er meestal niet bij stil, maar spullen worden gemaakt van grondstoffen, soms schaarse. En er wordt een forse hoeveelheid energie gebruikt tijdens de productie. Dus ook hier geldt, alles wat je niet gebruikt is winst voor het klimaat én voor je portemonnee.

De meeste mensen zijn zich niet bewust van het feit dat spullen de grootste impact op het klimaat hebben. Meer dan 80% van de impact op ons klimaat is verborgen in het productieproces. Als je lang gebruik maakt van een product is het niet erg, dan smeert de impact van dat product zich uit over de vele jaren van het gebruik ervan. Momenteel leven we echter in een wegwerpmaatschappij en sommige producten worden helaas zo gefabriceerd dat ze geen lange levensduur hebben. Je kunt er ook voor zorgen dat producten die weggegooid worden gerecycled worden. In Groningen werken we ook hard aan een hoog recyclepercentage. Maar dat proces kost nog steeds veel energie en veel producten zijn niet makkelijk te recyclen. Je verliest hierdoor veel waarde.

Initiatiefvoorstel

Daarom hebben wij samen met D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad een initiatiefvoorstel ingediend waarin we werken aan het verminderen van de Groningse afvalberg. We zoomen in op mogelijkheden om de consumptie te verminderen door meer producten te hergebruiken, meer tweedehands producten aan te bieden en zodoende dus de noodzaak om nieuwe spullen te kopen te verminderen en hiermee kosten te besparen.

In het kort komt het neer op het volgende:

- Grofvuil wordt Tof vuil - Wat hergebruikt kan worden, moet worden hergebruikt. In het initiatiefvoorstel noemen we allerlei opties zoals weggeef markten en spullen aan de straat zetten op gezette tijden.

- Doorontwikkelen repaircafés en kledingreparatie workshops- Repareren in plaats van nieuw kopen bij repaircafés, hergebruik van textiel, kledingreparatieworkshops en wijkgerichte aanpak zodat er een dekkend netwerk ontstaat waar mensen terecht kunnen.

- Biedt winkeliers Zero Waste Raamstickers aan met bijvoorbeeld: 'neem je eigen verpakking mee' om zo de consument te stimuleren en aan te geven dat jij als ondernemer zero waste steunt.

- Wegwerpluiers vormen rond de 8% van al het huishoudelijk restafval. Het is dus een enorm groot deel van ons afval! Wasbare luiers zijn een modern en duurzaam alternatief. Via ziekenhuizen, kinderopvang en kraamzorg willen we wasbare luiers onder de aandacht brengen en werken met startpakketten voor nieuwe ouders.

- Tegen gaan van voedselverspilling. Dit kan op grote schaal met bedrijven, maar ook op kleine schaal met bijvoorbeeld ''Ja/ nee koelkaststickers''.

-Menstruatieproducten zorgen ook voor een groot deel van de afvalberg. In één leven is dat ongeveer 90 kilo maandverband of 60 kilo tampons. Als mensen herbruikbare materialen gebruiken als zij menstrueren, kan deze afvalberg gereduceerd worden. En voor de gebruiker kan er flink op kosten worden bespaard. Menstruatieproducten zijn niet goedkoop en menstruatiearmoede is een realistisch probleem. Daarom willen we vouchers beschikbaar stellen voor duurzame menstruatieproducten zoals menstruatiecups en wasbaar menstruatieondergoed.

U kunt het gehele initiatiefvoorstel hier lezen: Initiatiefvoorstel afvalpreventie

Uitdaging voor minder afval

Linda Wijnalda gaat samen met Tim van de Vendel van GroenLinks en Andrea Poelstra van D66 de uitdaging aan om in deze week van de afval zo min mogelijk afval te produceren. Ze zullen korte reels maken waarin ze vertellen over wat zij doen om afval te verminderen. Aan het eind wegen ze de hoeveelheid restafval en kunnen we zien wie het minste afval heeft gemaakt!

Deze tips en hoe het hen vergaat is te vinden in de loop van de week op instagram en facebook.

Gerelateerd nieuws

Persbericht: Raadsfracties willen opheldering over beëindiging demonstratie Academiegebouw

Raadsfracties willen opheldering over beëindiging demonstratie Academiegebouw Op woensdag 26 april vond er een demonstrati...

Lees verder

Talk & eat | 'Onder de beesten - undercover in de bio-industrie'

We zijn vereerd en trots dat wij een podium mogen geven aan dit bijzondere, dappere maar ook schokkende verhaal The Green Sh...

Lees verder