Pers­be­richt: Partij voor de Dieren wil ecolo­gische waarden zwaarder wegen bij vergun­ningen voor bomenkap.


11 januari 2024

Partij voor de Dieren wil ecologische waarden zwaarder wegen bij vergunningen voor bomenkap.

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college van de Groninger gemeenteraad over de criteria en herplantplicht van bomen in particuliere tuinen, met name achtertuinen, nadat zij constateerden dat slechts 10% van de aangevraagde kapvergunningen wordt geweigerd.

Terence van Zoelen (raadslid PvdD) vertelt: ‘’Het is belangrijk dat de gemeente goed gaat kijken naar de regels voor het verlenen van een kapvergunning. We willen dat ecologische waarden zwaarder gaan wegen. Met de huidige regels is het zo dat klein overlast doorslaggevend is voor het verlenen van een kapvergunning. Denk aan overlast die men ervaart van schaduw en bladafval.’’

De Partij voor de Dieren benadrukt dat bomen belangrijk zijn voor het tegengaan van hittestress, opvangen van water, leefomgeving voor dieren en het vergroten van de biodiversiteit. Dit komt te weinig terug in de afwegingscriteria voor kapvergunningen en herplantplicht vindt de Partij voor de Dieren.

Daarnaast vragen zij om meer transparantie over de kapvergunningen, zodat voor iedereen geanonimiseerd inzichtelijk wordt welke kapvergunningen vanwege welke redenen zijn verleend.

‘’Wij hebben als ambitie om de gemeente verder te vergroenen. Dit betekent dat we 1000 bomen per jaar extra willen planten. Maar het behoud van gezonde bomen in onze gemeente is daarin niet minder belangrijk. Het is daarom goed om kritisch hiernaar te kijken. ’’aldus Terence van Zoelen.

De schriftelijke vragen vindt u hier: Schriftelijke vragen: Particuliere bomenkap

In onderstaande video legt Terence van Zoelen het verder uit.

Gerelateerd nieuws

Successen van 2023

Ten eerste allemaal een heel mooi nieuw jaar gewenst! We zijn weer terug van het kerstreces en het nieuwe jaar beginnen we w...

Lees verder

Successen: Meer bomen in de gemeente, meer transparantie over kapvergunningen en minder dieren bij de Sinterklaasoptocht!

Afgelopen tijd hebben we een paar mooie ontwikkelingen gehad in de gemeente: De gemeente wil geld vrij maken voor het plante...

Lees verder