Successen: Meer bomen in de gemeente, meer trans­pa­rantie over kapver­gun­ningen en minder dieren bij de Sinter­klaasop­tocht!


9 februari 2024

Afgelopen tijd hebben we een paar mooie ontwikkelingen gehad in de gemeente:

De gemeente wil geld vrij maken voor het planten van 500 extra bomen!

In 2023 zijn er gelukkig al 1590 bomen toegevoegd aan de bomenbalans! Het college wil 5000 bomen hebben toegevoegd aan het einde van 2025. Om dit te halen willen ze 500 extra bomen planten in 2024 en 2025.Het gemeentebestuur wil hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen.De eerste 200 bomen, die in het najaar van 2024 worden gepland, zullen in Hoornse Meer en Corpus den Hoorn komen. Dit zijn beide versteende wijken waar veel sprake is van hittestress. De rest van de bomen worden gepland in andere wijken en in het landelijke gebied.Meer informatie vindt u in het raadsvoorstel via de site van de gemeente: Klik hier voor het voorstel

De gemeente wil het gebruik van dieren bij de Sinterklaasintocht afbouwen.

Na de Sinterklaasintocht van 2023 stelden wij vragen over dieren die meeliepen in de optocht van Sinterklaas. Zo liepen er schapen, honden, ezels en pony's mee in de optocht. Gemeente Groningen hanteert een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren. Om dieren deel te laten nemen aan evenementen dient er een vergunning aangevraagd te worden.

Het gebruik van dieren wordt alleen toegestaan bij traditionele Groningse evenementen zoals Sinterklaas. De gemeente is het met ons eens dat t de aanwezigheid van honden, schapen, ezels en pony’s geen noodzakelijk deel uitmaakt van de “Groningse traditie” rondom de Sinterklaasintocht en bijbehorende festiviteiten: ''We streven naar een toekomst waarin het gebruik van dieren alleen is toegestaan als dit gebruik een wezenlijk onderdeel uitmaakt van traditionele Groningse evenementen. Vanuit de KVVV is er bereidheid getoond het gebruik van dieren bij evenementen zoals de Sinterklaasintocht tot een minimum te beperken. Wij ondersteunen de KVVV bij deze transitie waar mogelijk en hebben er begrip voor dat dit tijd kost om te realiseren. ''Wij hopen dat er snel een einde komt aan het gebruik van dieren tijdens evenementen en we hopen dat er goede duidelijke afspraken worden gemaakt tussen beide partijen.

De vragen vindt u hier.

Meer transparantie over kapvergunningen.

Wij stelden laatst vragen over de bomenkap in particuliere tuinen. Hier hebben we antwoord op. Een van de punten waar het college mee aan de slag gaat is het geven van transparantie over kapvergunningen! Wij vroegen of het college de toegevoegde waarde ziet om het rapport volgend op het afwegingskader geanonimiseerd en automatisch via overheid.nl beschikbaar te maken zodat inwoners deze niet meer per verleende vergunning hoeven op te vragen. Het antwoord is dat zij die meerwaarde hierin zien en deze gegevens geanonimiseerd bekend kunnen maken. Dit lukt waarschijnlijk in het tweede kwartaal (Q2). U vindt de antwoorden op de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Persbericht: Partij voor de Dieren wil ecologische waarden zwaarder wegen bij vergunningen voor bomenkap.

Partij voor de Dieren wil ecologische waarden zwaarder wegen bij vergunningen voor bomenkap. De Partij voor de Dieren stelt ...

Lees verder

Publieke campagne over samenleven met dieren

Publiekscampagne over dieren! Als we dieren beter begrijpen en naar ze kijken vanuit empathie zullen we een stuk minder over...

Lees verder