Monde­linge vragen over Back­bo­ne050


Indiendatum: 9 feb. 2022

Vorige week verschenen er twee mooie artikelen over de sociale, culturele en commerciële broedplaats Backbone050.[1] Het gebouw dat vroeger scholengemeenschap De Vinkenborg in de Groningse stadswijk Vinkhuizen herbergde biedt al jaren een thuis aan ongeveer 150 (startende) ondernemers en jong, creatief en cultureel talent. Ook heeft het pand een sociale basis voor de wijk Vinkhuizen en bevordert het de sociale cohesie. Het pand heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een plek waar ideeën verder kunnen ontwikkelen en waar kruisbestuiving plaatsvindt. Het heeft geleid tot mooie initiatieven. De locatie van het pand zal nu worden ontwikkeld als woningbouwlocatie, wat helaas tot gevolg heeft dat de huidige gebruikers van het pand een ander onderkomen moeten zoeken. En dat is met de huidige huurprijzen en schaarste aan (leegstaande) kantoorpanden geen makkelijke opgave. Daarnaast zou het ook kunnen betekenen dat de gebruikers zich over de stad verspreiden, wat jammer zou zijn voor de manier waarop er nu samen wordt gewerkt. Bovendien heeft niet iedere gebruiker van Backbone050 de financiële ruimte om een ander onderkomen te kunnen regelen. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet er genoeg ruimte in de gemeente zijn voor culturele, commerciële en maatschappelijke broedplaatsen. Het verdwijnen van deze broedplaatsen zou zonde zijn en funest voor de creatieve sector in Groningen. Daarover stellen we graag een aantal vragen:

  1. Hoe staat het college – in het licht van het broedplaatsenbeleid - tegenover plekken als Backbone050 en ziet het college de meerwaarde hiervan in voor de gemeente?
  2. Hoe worden de stichting Backbone050 en de gebruikers van het pand meegenomen in de plannen van de gemeente? Een aantal gebruikers van het pand geven aan dat de gemeente laat en met weinig informatie reageert, zij verkeren hierdoor in onzekerheid. Kan het college ingaan op de communicatie over huurovereenkomst en de gevolgen voor de gebruikers van het pand?
  3. Hoe staat het college tegenover het voorstel om Backbone050 nog langere tijd op dezelfde plaats te behouden, bijvoorbeeld door samen met de initiatiefnemers te kijken naar mogelijkheden tot renovatie, die ook in het kader van duurzaamheid, circulariteit maar ook als behoud van de sociale functie wenselijker zijn dan nieuwbouw?
  4. Kan het college ingaan op de mogelijkheid en wenselijkheid om in de toekomst in of nabij het stadscentrum (permanente) ruimte te realiseren voor dergelijke culturele, sociale en commerciële broedplaatsen om zo ook de creatieve sector in Groningen te behouden?


[1] https://dvhn.nl/groningen/Geef-ons-uitstel-en-daarna-de-Oosterpoort-27456148.html & https://dvhn.nl/groningen/In-d...