Woord­voering: Coffee­shop­beleid


23 november 2022

Dank, voorzitter. Dit onderwerp speelt al heel lang. Volgens mij is de beslissing van wel of niet het experiment allang genomen door de raad, dus dat is niet ter sprake. Het gaat nu om de invulling van de regels en hoe we eraan deel gaan nemen. De grote vraag, ik wil me aansluiten bij D66, is: gaat het 1 januari echt starten? Want we wachten al heel erg lang. Wij hebben destijds, om er toch even op terug te komen-- De heer Sijbolts heeft gezegd waarom en ik kan me daarbij aansluiten waarom ook wij tegen het drugsexperiment waren, want dat valt een beetje in de lijn. De coffeeshophouders waren het er niet mee eens, maar er was ook een argument, die was niet genoemd, dat mensen dan toch die drugs proberen te gaan zoeken op de markt, zoals Maroc of Afghaan, die niet door de telers worden gekweekt en dan krijg je toch nog een soort illegaal circuit. Daar komt dan de vraag achter weg: hoe gaan we erop monitoren dat er niet een soort schaduwmarkt ontstaat voor mensen die toch die producten willen? Hoe houden wij dat in de gaten? Want dat is toch een goed argument.

We hadden ook een zorg dat er nu een aantal grote telers gaat beginnen en die worden dus heel kapitaalkrachtig. Het wordt waarschijnlijk een miljoenen business, dus als het experiment uitloopt moet het hen duidelijk zijn dat die business ten einde kan zijn. Tot zover. Voor die regels kunnen wij het met de invulling, zoals het college heeft gegeven, eens zijn. Als je daarop inzoomt dan kunnen we de vraag stellen: waarom zijn Haren en Ten Boer uitgesloten? Dat hoeft voor ons niet per se. Dan staat er nog - daar zou nu ook een discussie over vinden - over die 100 meter bij een school vandaan, maar dat is praktisch op het schoolplein. We gaan ervan uit dat de coffeeshops die er nu zijn-- Die zijn al zo lang op dezelfde plekken gevestigd. Daar zouden we misschien apart nog eens een keer een discussie over hebben. Over de Bibob hebben wij ooit eerder ingebracht - dat kan ik nog wel een keer inbrengen - dat als er een uithuiszetting plaatsvindt er wel goed rekening gehouden moet worden met kwetsbaren, maar daar wordt door het college of de burgemeester, zoals ik het zie, goed rekening mee gehouden. Daarbij wil ik het laten.