Mondeling vragen: Stop ecocide manifest


Indiendatum: mrt. 2024


Vragen van de fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks over het Stop Ecocide Manifest


Ecocide, oftewel het grootschalig beschadigen en vernietigen van ecosystemen, is een groeiend probleem in de wereld. Onder ecocide vallen onder andere ontbossing, water- en landverontreiniging, oceaanvervuiling en luchtvervuiling. [1] De gevolgen hiervan zijn nu al zichtbaar in de hele wereld. De klimaat- en ecologische crisis zijn het gevolg van dit soort schadelijke industriële activiteiten die jarenlang ongestoord plaats hebben kunnen vinden. De meeste risico's zijn al decennia bekend bij de bedrijven die er desondanks toch voor kiezen om deze praktijken voort te zetten. De verantwoordelijkheid ligt bij de beslissers: de financiële sector, de industrie en zeker ook de overheid.

Utrecht heeft als eerste stad in Nederland het Stop Ecocide Manifest [2] ondertekend. Het wetsvoorstel voor de Ecocidewet is op 30 november 2023 ingediend en moet nog in stemming worden gebracht.3 Het is een zichtbare en goede manier om zorgen over het milieu, klimaat en de biodiversiteit kenbaar te maken.

1. Erkent het college dat ecocide een groot probleem is voor de leefbaarheid van de wereld en deelt het college de zorgen die de Stop Ecocide Foundation benoemd [4]?

2. Is het college bereid zich uit te spreken tegen ecocide door het Stop Ecocide Manifest te ondertekenen?

[1] https://www.stopecocide.nl/de-...

[2] https://www.stopecocide.nl/man...

[3] https://www.tweedekamer.nl/kam...

[4] https://www.stopecocide.nl/wat...