Leef­gebied van ganzen in het stadspark uitge­sloten als evene­menten locatie.


13 mei 2024

Het stadspark is een plek waar mensen recreƫren en dieren leven. Voorgaande jaren is in de raad vastgesteld dat het Stadspark voor evenementen gebruikt mag worden. Ondanks dat wij geen meerderheid hebben/hadden om het stadspark vrij te houden van grote evenementen, kunnen wij wel invloed uitoefenen als het college met voorstellen komt!
Door onze invloed is het deel rond de vijver waar ganzen leven niet opgenomen als mogelijke locatie tijdens evenementen. De ganzen worden zo niet gestoord in hun leefgebied. Aangezien veel evenementen plaats vinden in het broedseizoen is dit extra belangrijk! Wij zijn erg blij dat het college met dit voorstel van Janette Bosma heeft ingestemd.
Daarnaast wordt er in het locatieprofiel omschreven dat groen, zoals bomen, niet beschadigd mogen worden. Bomen waarin vleermuiskasten of vogelnestkasten hangen worden tijdens evenementen afgeschermd met afzethekken (als aanwezig groen dat niet doet). Extra verlichting dient naar beneden gericht te worden om dieren te beschermen.
Ondanks dat we graag een rustiger, natuurlijker stadspark hadden gezien, zijn we blij met deze aanpassing voor de dieren!

https://gemeenteraad.groningen...

Gerelateerd nieuws

Er komt een pilot voor koele vluchtplaatsen bij hitte n.a.v. onze vragen!

In 2022 stelden wij vragen over de beschikbaarheid van koele binnenruimtes aan het college. Vandaag kondigt het college aan o...

Lees verder