Akkoord over natuur­com­pen­satie Suiker­zijde


Weide­vo­gel­gebied de Oude Held blijft behouden!

5 juli 2023

Negen Groningse natuur- en milieuorganisaties* en de gemeente Groningen hebben samen een aangepast plan bedacht voor de natuurcompensatie die nodig is voor de ontwikkeling van De Suikerzijde. In het oude voorstel was een aanpassing in weidevogelgebied Polder de Oude Held nodig. Hiervoor is gezamenlijk een alternatieve oplossing gevonden.

Wij zijn ontzettend blij dat de Oude Held behouden kan blijven en dat er is samengewerkt met natuurorganisaties om dieren een plek te geven als de Suikerzijde een woonwijk wordt. Waar dit een jaar geleden nog onmogelijk leek, is het nu toch gelukt. Dit blijft voor ons namelijk ontzettend belangrijk: dat natuur en leefgebied voor dieren behouden blijft!

Het Driebondsbos is behouden middels het coalitieakkoord, maar het behoud van de Suikerzijde en de Oude Held leek niet mogelijk. Echter door dit akkoord wordt er toch een deel van de Suikerzijde aangewezen voor natuur, blijft de Polder Oude Held bewaard en worden andere gebieden aangrenzend aan het Suikerzijde ingericht voor dieren. We hadden liever de Suikerzijde grotendeels behouden natuurlijk, maar met het oog op de ontwikkelingen zijn we erg blij met dit akkoord en dat dit college zich heeft ingezet om tot een alternatief te komen!

Een uitgebreide toelichting over de compensatiegebieden en het akkoord vindt u hier:https://gemeente.groningen.nl/...

Gerelateerd nieuws

Wij stellen schrif­te­lijke vragen over het verruimen van de geluids­normen voor Rammstein.

Wij stellen schrif­te­lijke vragen over het afwijken van het bestem­mingsplan en het verruimen van de geluids­normen voor Ram...

Lees verder

Zomerreces tot 6 september

Het politiek jaar zit er op! Nu eerst zomerreces! Dit was ons eerste jaar in de coalitie met een wethouder in het gemeentebe...

Lees verder