Monde­linge vragen: groen beplante daken op bushokjes


Indiendatum: 19 sep. 2023

Mondelinge vragen PvdA en PvdD over groen beplante daken op bushokjes

In Groningen hebben we steeds meer bushokjes met groene daken waarop planten groeien. Dat is terecht. Want we moeten vergroenen in de openbare ruimte. Dat is goed tegen hittestress omdat het voor verkoeling zorgt, goed voor opname van broeikasgassen en voor de biodiversiteit. In Groningen gaat het momenteel slechts om een beperkt aantal, bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk, bij het UMCG en Europapark.

Vorige week publiceerde Sikkom daarover een artikel. Daarin zegt de gemeente dat de groene daken bij deze bushokjes zijn aangebracht omdat de abri’s vervangen moesten worden. Daarmee loopt Groningen echter achter op andere steden die hier al voortvarend mee bezig zijn. In Utrecht zijn al 400 bushokjes van een beplant dak voorzien. En in Leeuwarden zijn alle 127 bushokjes dit jaar ook in één klap groen geworden. Wat de PvdA en PvdD betreft mag er in Groningen ook wel een tandje om zo een makkelijke winst voor het klimaat en de natuur te behalen. Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:

1) Wil het college net als wij dat alle abri’s in de gemeente van een groen dak worden voorzien om zo een bijdrage te leveren aan de vergroening van de gemeente?

2) Wat gaat het college eraan doen om dit op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken?

Indiendatum: 19 sep. 2023
Antwoorddatum: 20 sep. 2023

Antwoord wethouder: Ze delen de mening dat er meer kan gebeuren t.a.v. groene bushokjes. Nu zitten ze vast aan contracten tot 2028 en er zijn geen kosten begroot om dit tussentijds te doen. De vraag is of de kosten hiervoor ook anders (oftewel beter) ingezet kunnen worden voor klimaatadaptatie. Het college komt hiervoor met een voorstel bij de raad.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Hittelabels voor gebouwen

Lees verder

Schriftelijke vragen: heroverweging bestemming Friesestraatweg 137a

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer