Schrif­te­lijke vragen: Hitte­labels voor gebouwen


in samen­werking met Groen­Links en Chris­tenUnie

Indiendatum: 8 sep. 2023


Geacht College,

Het klimaat verandert, en dat uit zich in de praktijk in meer weersextremen. Heftigere neerslag,stormen, maar ook langere hete periodes, ook in Groningen. Daarom heeft Groningen de klimaatnoodtoestand uitgeroepen en zijn we op allerlei beleidsvlakken bezig met het verminderen van onze CO2 uitstoot en het aanpassen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Deze vragen gaan over hittestress – zo veel hitte dat mensen (of dieren) hun warmte niet meer kwijt kunnen en daar negatieve gevolgen van ervaren. Dat is niet alleen onaangenaam, maar kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zelfs tot meer sterfte leiden.1

Groningen heeft een aantal jaar geleden in kaart gebracht waar hittestress voor komt in de publieke ruimte. Sindsdien werkt Groningen actief aan het verminderen van versteend oppervlak en het planten van meer bomen. De temperaturen kunnen in woningen en andere gebouwen echter ook oplopen tot haast onleefbare temperaturen. Zeker in huizen die slecht geïsoleerd zijn, en waar de bewoners het geld niet hebben om dit te verbeteren of – omdat ze huren – geen wijzigingen aan het pand mogen aanbrengen, levert dit ook binnenshuis veel hittestress op, met alle ongezonde gevolgen van dien. Er zijn echter ook nieuwe gebouwen, waar (het voorkomen van) hitte niet genoeg is meegenomen in het ontwerp.

In Rotterdam wordt momenteel onderzoek gedaan naar de implementatie van hittelabels. Zij baseren de implementatie van de hittelabels op het onderzoek van het NKWK.2 Hiermee willen zij ervoor te zorgen dat verhuurders eerder kunnen worden aangesproken op hitte-gerelateerde problemen in hun woningvoorraad en ervoor te zorgen dat het voor huiseigenaren inzichtelijk is waar klimaatadaptieve maatregelen zijn gewenst.3 Deze aanpak wordt in andere steden ook met interesse gevolgd, getuige de schriftelijke vragen van GroenLinks Nijmegen.

In Groningen speelt hittestress ook, zie bijvoorbeeld de eerdere schriftelijke vragen van SP en ChristenUnie (juli 2022) en mondelinge vragen (juli 2021) over het gebouw van Xior bij het Reitdiep;4 en de stellingname van CDA over dit onderwerp.5 Naast dit gebouw zijn er nog vele andere plekken in onze gemeente waar het te warm kan worden. Daarom zien we ook wel wat in dit plan en denken dat hittelabels een goede aanvulling kunnen zijn op ons eigen isolatie- en klimaatadaptatiebeleid.

Wij stellen u daarom de volgende vragen.

1. In hoeverre deelt het college onze mening dat het inzichtelijk maken van hittestress in woningen via deze labels bij kan dragen aan het tegengaan van hittestress in deze woningen en bewustwording bij verhuurders over het tegengaan van extreme hitte door structurele maatregelen?

2. Is het college bereid om onderzoek te doen naar op welke manier onze gemeente hittelabels voor woningen kan implementeren en zou het college hiervoor contact kunnen opnemen met gemeente Rotterdam?

3. Volgens de handreiking van het NKWK zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om hittestress in woningen tegen te gaan. Welke rol ziet het college voor zichzelf om (inwoners te ondersteunen om) maatregelen uit te voeren?

4. Is het college bereid op voorhand bij corporaties te vragen naar hun beleid rondom hitte? Of ze het hebben, of aan werken en of het een beleidsvoornemen van ze is te werken aan hittebestrijding?

5. Wordt de aanpak van hittestress in woningen ook gezien als een opgave in Groningen en wordt dit meegenomen in de klimaatadaptatiestrategie?

Met vriendelijke groet,

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks)

Elte Hillekens (GroenLinks)

Bart Hekkema (PvdD)

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie)

1 https://www.rivm.nl/nieuws/kli...

bliceert.

2 https://klimaatadaptatienederl...

3 https://rotterdam.groenlinks.n...

4 https://gemeenteraad.groningen...

07-2022.pdf; Zie ook: https://www.sikkom.nl/actueel/...

27983576.html.

5 https://www.oogtv.nl/2022/05/c...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Klimaat en veiligheid

Lees verder

Mondelinge vragen: groen beplante daken op bushokjes

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer