Woord­voering: Menstru­a­tie­ar­moede


Burgeragen­dering commissie Vrou­wen­strijd

15 juni 2022

Dank voorzitter. Allereerst dank aan de initiatiefnemers van het Comité Vrouwenstrijd voor deze belangrijke Burgeragendering.

Het lijkt niet veel geld: 1 euro 30 voor een pakje maandverband bij de Albert Heijn. Maar als je weet dat je meestal niet genoeg hebt aan 1 pakje en dit bedrag iedere maand opnieuw moet neertellen stapelen de kosten zich op. Menstruatiearmoede is een serieus probleem, ook in onze gemeente. 1 op de 10 vrouwen heeft weleens moeite met het betalen van menstruatieproducten. Daarom zijn wij blij dat we hier vanavond over in gesprek gaan met elkaar.

Naast dat dit probleem oneerlijk is – ongeveer maar de helft van de mensen menstrueert immers – is geldgebrek om hygiëneproducten te kopen ook een groot taboe. De Trouw deed onderzoek naar menstruatiearmoede en vond dat meisjes en vrouwen die in armoede leven wc-papier, luiers, oude kranten of andere lapmiddelen als menstruatiemateriaal gebruiken. Het zijn schrijnende situaties die we moeten willen voorkomen.

Aan de andere kant zien we steeds meer mooie initiatieven opkomen. Op wc’s op bijvoorbeeld universiteiten laten mensen menstruatieproducten voor elkaar achter en de producten zijn in weggeefkasten in de wijken zijn te vinden. Als gemeente zouden we hierin het goede voorbeeld kunnen geven. We zijn benieuwd hoe het college kijkt naar kosteloos aanbieden van menstruatieproducten in de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zou de gemeente zulke mooie initiatieven kunnen faciliteren en het belang ervan kunnen verspreiden onder buurthuizen, (sport)verenigingen, horeca-ondernemers en winkeliers bijvoorbeeld. Op deze manier ondersteunen we mensen op meerdere manieren: we doorbreken het taboe en dragen bij aan lastenverlichting.